Dòng Nobertine ở miền nam California đang khởi động Mùa Vọng bằng lịch điện tử; lịch này giúp người Công giáo chuẩn bị sâu sắc hơn cho mùa Giáng sinh.

Audio

Lịch mùa Vọng này được các tu sĩ dòng Nobertine ở đan viện thánh Micae ở Orange County, bang California, phát hành vào Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng hôm qua.

Trang web advent.theabbotscircle.com gồm có các suy tư hàng ngày, video, nhạc và các chú giải. Mỗi ngày, lịch sẽ  đi sâu vào một chủ đề khác nhau liên quan đến Mùa Vọng, ví dụ như ý nghĩa đằng sau các cây nến và vòng hoa Mùa Vọng, thông tin lịch sử về các đạo sĩ và các mục đồng, và tiểu sử tóm tắt về thánh Nicholas.

Lịch này cũng có nhạc Giáng sinh được các cha dòng Nobertine thực hiện và đào sâu các câu hỏi như “Có phải Giáng sinh chỉ dành cho Kitô hữu”.

Mục đích của chương trình này là đưa ra một cách khác để giúp các tín hữu tham gia và chuẩn bị tâm hồn và tâm trí mừng lễ Giáng sinh.

Cha Charbel Grbavac, một thành viên của cộng đoàn chia sẻ: “Tôi hy vọng rằng lịch mùa Vọng này sẽ giúp người Công giáo trên khắp thế giới tìm hiểu thêm về đức tin của họ, tăng trưởng trong đức tin và giúp họ chuẩn bị cho Chúa Kitô đến vào lễ Giáng Sinh.”

Năm ngoái, các tu sĩ Nobertine đã khởi động một thư viện điện tử cung cấp các video, audio và các tài liệu viết về đức tin Công giáo. (CNA 01/12/2019)

Hồng Thủy – Vatican