25/07/2024

Ngày 29/9 vừa qua, tại Torino, các tu sĩ Salêdiêng đã cử hành kỷ niệm lần thứ 150 dòng gửi các tu sĩ đi truyền giáo.

Hoạt động truyền giáo của dòng bắt đầu từ năm 1875, theo ý muốn của chính thánh Don Bosco.

 

Nhận thánh giá truyền giáo

Trong Thánh lễ cử hành tại đền thờ Đức Mẹ Phù hộ ở Torino, 13 nữ tu Salêdiêng và 4 nam tu từ châu Âu, 4 từ Mỹ châu Latinh, 12 từ Phi châu và 16 từ Á châu, đã nhận thánh giá truyền giáo từ tay cha bề trên tổng quyền Ángel Fernández Artime. Đây là thời điểm xúc động, đánh dấu cuộc khởi hành của họ đến các miền đất truyền giáo.

“Động lực truyền giáo đa văn hóa”

Trước đó, các tu sĩ truyền giáo của dòng đã tham dự một khóa định hướng tại cộng đoàn thánh Tarcisio của dòng ở Roma. Các nhà truyền giáo mới được định hướng về “về động lực truyền giáo đa văn hóa”. Cha Guillermo Basañes, Tổng Cố vấn về truyền giáo của dòng, giải thích: “để họ có thể tiếp cận một cách thích hợp với những thách thức đang chờ đợi họ trong bối cảnh nhiệm vụ mới”.

Lời mời gọi truyền giáo dành cho mọi cộng đoàn Salêdiêng

Nói về sự kiện này, cha Fernández Artime đã nhắc rằng “nếu ngày nay đặc sủng Salêdiêng hiện diện tại 134 quốc gia là nhờ các tu sĩ của dòng, như những anh chị em này, những người đã mang Tin Mừng vào thế giới bằng việc giáo dục người trẻ”. Cha nói thêm rằng lời mời gọi truyền giáo dành cho mọi cộng đoàn Salêdiêng, ngay cả những cộng đoàn nghĩ rằng mình nghèo khổ nhất nhưng trong thực tế, “họ có món quà là có các anh chị em rất quảng đại”.

Trong dịp cử hành lần sai đi truyền giáo lần thứ 150 này, một viện bảo tàng truyền giáo về các dân tộc được khánh thành ở Torino, nhắm quảng bá về thế giới truyền giáo của dòng Salêdiêng.

Vào ngày 11/11/1875, nhóm truyền giáo đầu tiên của dòng, do cha Giovanni Cagliero hướng dẫn, đã lên đường đến miền Patagonia ở phía nam của Argentina, để chăm sóc mục vụ cho các di dân người Ý ở Argentina và họ đã bắt đầu việc loan báo Tin Mừng ở Patagonia. Từ năm đó đến nay, trong 150 lần sai đi, đã có tổng cộng 9523 nhà truyền giáo Salêdiêng lên đường truyền giáo. (REI 28/9/2019)

Hồng Thủy – Vatican