Phòng Báo chí Tòa thánh thông báo về cách thức các hoạt động của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra trong những ngày tới. Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta sẽ được cử hành riêng tư.

 

 

Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng “liên quan đến các sự kiện của những ngày sắp tới, buổi đọc Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha vào Chúa Nhật 08/3 sẽ diễn ra từ Thư viện của Dinh Tông tòa chứ không phải trong quảng trường, từ cửa sổ. Buổi đọc kinh sẽ được Vatican News truyền trực tiếp và trên các màn hình ở quảng trường thánh Phêrô và được Vatican Media phân phối cho các phương tiện truyền thông có yêu cầu, để cho các tín hữu có thể tham dự. Buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 11/03 cũng sẽ diễn ra theo cách tương tự”.

Thông cáo của Tòa Thánh giải thích rằng “những lựa chọn này là cần thiết để tránh rủi ro lây lan COVID-19 do các cuộc tụ họp trong quá trình kiểm tra an ninh để vào quảng trường, cũng như theo yêu cầu của chính phủ  Ý.” Hơn nữa, “tuân thủ các quy định bởi Phân bộ Y tế và Vệ sinh của Quốc gia thành Vatican, cho đến Chúa nhật ngày 15/03, sẽ không có những người đến tham dự Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta. Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ một cách riêng tư.

Vatican News – Tiếng Việt