24/07/2024

Trong lá thư được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô cám ơn các nhân viên Vatican tiếp tục làm việc trong thời gian đại dịch để bảo đảm các hoạt động của Tòa Thánh.

 

ĐTC gặp các nhân viên Vatican trong dịp chúc mừng Giáng sinh

Hôm 30/03 vừa qua, Đức Hồng y Parolin đã gửi một lá thư cho các Bộ trưởng của Giáo triều Roma. Trong thư, ngài gửi đến tất cả nhân viên Vatican lời cám ơn của Đức Thánh Cha và của chính ngài vì công việc của họ trong thời gian khó khăn do đại dịch.

Việc phục vụ quý giá đối với Giáo hội và Đức Thánh Cha

Đức Hồng y Pietro viết: “Giờ đây tôi đặc biệt mong muốn đến với từng giáo dân, tu sĩ, linh mục đang phục vụ tại Tòa Thánh, để bày tỏ lời cám ơn của Đức Thánh Cha và của cá nhân tôi, vì hy sinh của anh chị em.” Đức Hồng y cũng nhìn nhận những lo lắng, khó khăn và mệt mỏi mà các nhân viên phải đối mặt hàng ngày. Ngài viết tiếp: “Và tôi biết ơn anh chị em đang tiếp tục công việc của mình với tinh thần sẵn sàng, và tuân giữ các biện pháp phòng ngừa đã được đề ra để giới hạn tiếp xúc bao nhiêu có thể.” Đức Hồng y khẳng định: “Việc phục vụ của anh chị em, ở bất cứ mức độ nào, đều quý giá đối với Giáo hội và với Đức Thánh Cha.”

Các cơ quan của Tòa Thánh tiếp tục mở cửa để thực thi sứ vụ Phêrô

Đức Hồng y Parolin nhắc lại rằng “vài tuần đã trôi qua kể từ khi các trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên được xác nhận ở Ý”, và thứ virus “hung hăng và khó ngăn chặn”, cũng không trừ “Quốc gia thành Vatican và Giáo triều Roma”. Trong tình huống này, Đức Hồng y nhắc rằng trong khi “cố gắng bảo vệ sức khỏe của mọi người”, các Bộ của Tòa Thánh “vẫn mở cửa, để đảm bảo việc thực thi sứ vụ Phêrô”, và vì vậy các nhân viên đã được yêu cầu tiếp tục làm việc, ngay cả giảm bớt, xen kẽ và linh hoạt số nhân viên ở văn phòng, hoặc “nếu có thể, làm việc tại nhà”.

Cuối cùng, Đức Hồng Y cũng đảm bảo sự gần gũi trong lời cầu nguyện với gia đình của nhân viên. (ACI 01/04/2020)

Hồng Thủy – Vatican