24/07/2024

Sáng 18/3 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với ý cầu nguyện: “Hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời do virus corona. Đặc biệt, tôi muốn nhớ đến các nhân viên y tế đã ra đi trong những ngày này, họ là những người đã trao ban sự sống để phục vụ người bệnh”.

 

 

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung vào các Bài đọc theo phụng vụ thứ Tư tuần III Mùa Chay: “Chủ đề của cả hai bài đọc hôm nay là Lề Luật mà Thiên Chúa ban cho dân Ngài. Chúa Giêsu muốn đưa nó đến hoàn hảo. Đây là cách Thiên Chúa ban Lề Luật: Ông Môsê nói, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em? Chúa ban Lề Luật cho dân với thái độ gần gũi. Ngài không phải là một nhà độc tài. Thiên Chúa gần bên và đồng hành với dân Ngài”.

“Sự đáp trả đầu tiên của con người là thái độ tránh xa Chúa, không gần gũi với Ngài. Thiên Chúa ở gần bên chúng ta và chúng ta thì lại xa Ngài. Thái độ thứ hai của con người đối với sự gần bên của Thiên Chúa là giết chết anh em mình. Hai thái độ phá vỡ mọi sự gần gũi. Sự gần gũi luôn mang lại sự yếu đuối. Thiên Chúa trở nên khiêm nhường để ở với con người”.

“Chúng ta hãy nghĩ đến mẫu gương sự gần gũi của Chúa Giêsu với các môn đệ đang đau khổ trên đường Emmaus, Chúa ở gần bên các ông và từng bước một giải thích cho các ông hiểu sứ điệp cuộc sống”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Trong thời điểm khủng hoàng vì đại dịch này, sự gần gũi đòi hỏi chúng ta phải thể hiện nhiều hơn”.

Đức Thánh Cha giải thích cách thức biểu lộ sự gần gũi: “Chúng ta gần gũi với người khác bằng lời cầu nguyện và sự nâng đỡ. Chúng ta phải ở gần với Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa chúng ta là Đấng gần gũi. Vì thế, chúng ta không phải là những người cô đơn, di sản mà chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa đó là sự gần gũi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để có thể sống gần bên nhau”.

Cũng như hôm thứ Ba, sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt Mình Thánh Chúa và cầu nguyện trong giây lát.

Ngọc Yến – Vatican