22/07/2024

Đức Thánh Cha khẳng định rằng mục đich của hình luật không để luận phạt nhưng nhắm phục hồi lại trật tự và người bị hoen ố vì phạm tội.

Sáng ngày 21/02, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thành viên của Hội đồng văn bản luật tham dự khóa họp toàn thể do Hội đồng tổ chức.

Trong bài nói chuyện, trước hết Đức Thánh Cha nhắc lại sự cộng tác của Hội đồng “trong việc hỗ trợ chức năng lập pháp của Đức Giáo hoàng, Nhà lập pháp phổ quát, trong việc giải thích chính xác các luật lệ được ngài ban hành, trong việc giúp đỡ các Thánh Bộ khác trong các vấn đề về giáo luật, cũng như giám sát tính hợp pháp của các văn bản luật pháp do các nhà lập pháp ban hành” như định nghĩa trong Tông hiến Mục tử nhân lành.

Phục vụ cho sự hiệp thông

Hơn thế nữa, các quy chuẩn pháp lý có vai trò cần thiết trong đời sống Giáo hội nhưng phụ thuộc và phục vụ cho sự hiệp thông. Do đó, Hội đồng cần giúp đào tạo pháp lý chân thật trong Giáo hội, giúp hiểu tính mục vụ của giáo luật, như công cụ liên quan đến ơn cứu rỗi các linh hồn, sự cần thiết của nó đối với đức công bằng.

Không ngăn cản hiệu quả mục vụ

Nhắc lại lời Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu “học cách hiểu và yêu thích giáo luật trong sự cần thiết nội tại của nó và trong các hình thức ứng dụng thực tế của nó: một xã hội không có luật pháp sẽ là một xã hội thiếu các quyền. Luật là một điều kiện của tình yêu.” Ngài cũng nhấn mạnh rằng áp dụng luật trong Giáo hội không ngăn cản hiệu quả mục vụ nhưng “đảm bảo tìm kiếm các giải pháp không tùy tiện, nhưng thực sự chính đáng và do đó, thực sự là mục vụ.”

Công cụ mục vụ

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hình luật là công cụ mục vụ. Các giám mục là thẩm phán giữa các tín hữu được ủy thác cho ngài. Nhưng vai trò của các thẩm phán luôn có dấu ấn mục vụ vì nó nhắm đến sự hiệp thông giữa các thành viên của dân Chúa. Do đó, hình phạt luôn là biện pháp khắc phục cuối cùng khi những cách thế khác nhằm tuân thủ luật đã tỏ ra không có hiệu quả. Ngược với luật quốc gia, Đức Thánh Cha nhận định: “hình phạt giáo luật luôn có một ý nghĩa mục vụ và không chỉ có chức năng nhắm tôn trọng luật pháp, mà còn là sửa chữa và trên hết là lợi ích của chính người có tội. Mục đích sửa chữa là nhằm khôi phục, bao nhiêu có thể, tình trạng trước khi phạm tội, điều ảnh hưởng xấu đến sự hiệp thông.”

Chữa lành

Đức Thánh Cha nói thêm rằng giáo luật không thực sự là một công cụ ép buộc nhưng có đặc tính chữa lành. Nó là cách thức tích cực để hiện thực hoá Vương quốc, để xây dựng lại sự công bình giữa cộng đoàn tín hữu, những người được mời gọi thánh hóa cá nhân và cộng đoàn. (REI 21/02/2020)

 

 

Hồng Thủy – Vatican