Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thành lập ngân quỹ Gioan Phaolô I, theo giáo luật và luật của Quốc gia thành Vatican, để đào sâu con người, tư tưởng và giáo huấn của vị tiền nhiệm đáng kính, Gioan Phaolô I – Albino Luciani – và cổ võ việc học hỏi và phổ biến các tác phẩm của ngài.

 
Đức Gioan Phaolô I 
 

Trong Phúc chiếu được ký ngày 17/02 vừa qua, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết trong buổi tiếp kiến dành cho ngài hôm 10/02 trước đó, Đức Thánh Cha đã đưa ra quyết định thành lập ngân quỹ này.

Mục đích ngân quỹ Gioan Phaolô I

Mục đích của ngân quỹ Gioan Phaolô I là chăm sóc và bảo tồn các di sản văn hóa và tôn giáo do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I để lại; thúc đẩy các sáng kiến như hội nghị, hội họp, hội thảo và học tập; thiết lập giải thưởng và học bổng; lo về các hoạt động xuất bản bằng cách xuất bản các kết quả học hỏi và nghiên cứu của chính tổ chức này cũng như các tác phẩm của bên thứ ba; đề xuất ngân quỹ này như một điểm tham chiếu, ở Ý và ở nước ngoài, cho những người hoạt động trong cùng lãnh vực và có cùng mục đích.

Chủ tịch và thành viên của quỹ Gioan Phaolô I

Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, làm Chủ tịch Quỹ Gioan Phaolô I. Ban điều hành của ngân quỹ có nhiệm kỳ 5 năm, gồm Tiến sĩ Stefania Falasca làm Phó Chủ tịch của Quỹ này; và Đức Hồng y Beniamino Stella, Đức cha Andrea Celli, cha Davide Fiocco, tiến sĩ Lina Petri và tiến sĩ Alfonso Cauteruccio.

Để thực hiện các hoạt động của mình, Quỹ đã thành lập một Ủy ban Khoa học, gồm sáu thành viên, được lựa chọn trong số những người được xác nhận là có năng lực và kinh nghiệm. Ủy ban này có thể được mở rộng cho các sáng kiến, dự án, học hỏi, nghiên cứu hoặc tư vấn cụ thể.

Tiểu sử Đức Gioan Phaolô I

Đức Gioan Phaolô I tên là Albino Luciani,  sinh ngày 17/10/1912 tại Forno di Canale, tỉnh Belluno. Ngài được thụ phong linh mục vào tháng 7/1935, được Đức Giáo hoàng Gioan XXIII bổ nhiệm làm giám mục của Vittorio Veneto vào năm 1958 và được Đức Giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm làm Thượng phụ Venezia. Ngày 05/03/1973, ngài được thăng làm Hồng y. Và ngày 26/08/1978, trong mật nghị Hồng y sau khi Đức Phaolô VI qua đời, ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng với tên hiệu Gioan Phaolô, để kính nhớ hai vị tiền nhiệm Gioan XXIII và Phaolô VI. Nhưng Đức Gioan Phaolô I đã đột ngột qua đời vào ngày 28/09 sau đó, chỉ sau 33 ngày làm Giáo hoàng.

Một mục tử gần gũi, khiêm nhường, yêu Chúa và tha nhân

Tiểu sử của Đức Gioan Phaolô I là tiểu sử của một mục tử gần gũi với mọi người, tập trung vào bản chất của đức tin và với sự nhạy cảm phi thường về xã hội. Giáo lý của ngài rất hợp thời. Sự gần gũi, khiêm nhường, đơn giản, xác tín về lòng thương xót của Chúa, tình yêu đối với tha nhân và sự liên đới là những đặc điểm nổi bật của ngài. (REI 28/04/2020)

Hồng Thủy – Vatican