21/06/2024

ĐTC mời gọi các nữ tu dòng Chúa Giêsu – Mẹ Maria tiếp tục sứ vụ của dòng bằng cách làm chứng cho lòng thương xót tốt lành của Thiên Chúa, bằng đời sống huynh đệ và liên đới và bằng sự phân định và can đảm vượt qua khó khăn.

Trưa ngày 05/10, trong buổi tiếp kiến dành cho các nữ tu dòng Chúa Giêsu – Mẹ Maria đang tham dự Tổng hội lần thứ 37 của dòng, ĐTC đề cập đến chủ đề Tổng hội năm nay của dòng là “Bước đi, với hy vọng, như một gia đình tông đồ”, theo hình ảnh Kinh Thánh về cuộc viếng thăm của Mẹ Maria (Lc 1,39-56).

Luôn luôn bước đi, với niềm vui và hy vọng

200 năm qua, từ một hoạt động tông đồ dành cho những người bé nhỏ nghèo khổ của thánh Claudina Thévenet, đấng sáng lập dòng, dòng đã mở rộng khắp thế giới và ngày nay đang hiện diện tại 28 quốc gia ở 4 châu lục. ĐTC nhận định: “Lịch sử này nói với chúng ta về một hành trình không ngừng nghỉ. Luôn luôn hành trình, như Mẹ Maria khi đi thăm viếng bà Elisabet, chú ý đến những nhu cầu. Luôn luôn bước đi, với niềm vui và hy vọng.” Và dựa trên ý tưởng này, ĐTC đưa ra ba con đường cho cuộc hành trình của Dòng.

Làm chứng cho lòng thương xót tốt lành của Thiên Chúa

Thứ nhất là làm chứng cho lòng thương xót tốt lành của Thiên Chúa. Như Thánh Claudina đã cảm nghiệm sâu xa về  một Thiên Chúa thương xót và tha thứ, yêu thương vô điều kiện, ĐTC mời gọi các nữ tu xem xét và nhớ lại cuộc sống, ơn gọi và sứ vụ của mình dưới ánh sáng này để tiếp tục được Chúa chạm vào, để hiện diện trong những khốn khổ của thời đại chúng ta.

Sống huynh đệ và liên đới

Con đường thứ hai là đời sống huynh đệ và liên đới. ĐTC khuyến khích các nữ tu sống các mối tương quan ngày càng theo Tin Mừng hơn, để họ trở thành cộng đoàn huynh đệ tông đồ hơn, những nữ tu truyền giáo, để những thiếu nữ trẻ nhìn thấy điều này và theo đuổi hình thức thánh hiến này. ĐTC khuyến khích các chị gặp gỡ những người trẻ qua chứng tá đời sống để họ thấy nơi các chị điều không có nơi thế giới: niềm vui theo Chúa Kitô.

Phân định và có can đảm để vượt qua khó khăn

Và con đường cuối cùng là phân định và có can đảm để vượt qua khó khăn. ĐTC nhấn mạnh rằng cần phân định để biết hoạt động tông đồ, sự hiện diện, sứ vụ của chúng ta có đúng theo điều Thần Khí yêu cầu đấng sáng lập và dòng trong 200 năm qua không. “Cần khám phá ra những cách thức truyền giáo phù hợp với thời đại ngày nay nhưng luôn là một “thân thể truyền giáo” vì những dấn thân đơn độc và mệt mỏi thì không có tương lai”. (REI 05/10/2019)

 

 

Hồng Thủy – Vatican