Đức Thánh Cha Phanxicô và Rabbi Do Thái ở Roma đã chúc mừng nhau nhân dịp lễ Pesach của người Do Thái, hay Lễ Vượt qua, sẽ bắt đầu vào chiều thứ Tư và tiếp tục cho đến chiều ngày 16/04 năm nay.

 

Lễ Pesach kỷ niệm khởi đầu cuộc xuất hành của người Do Thái thoát cảnh nô lệ ở Ai Cập, như được thuật lại trong Kinh Thánh. Chính Chúa Giêsu đã cử hành lễ Vượt qua với các môn đệ của Người tại Giêrusalem, ngay trước cuộc Thương Khó, cái chết và phục sinh của Người. Các mầu nhiệm quan trọng nhất của đức tin Kitô giáo được cử hành trong Tuần Thánh với đỉnh điểm là lễ Phục sinh.

Lời chúc của Đức Thánh Cha

Trong thư gửi Rabbi trưởng của Roma Riccardo Di Segni, Đức Thánh Cha gửi lời chúc chân thành đến Rabbi và toàn cộng đồng Do Thái của Roma nhân dịp lễ Vượt Qua của người Do Thái. Đức Thánh Cha mời gọi người Do Thái và Kitô hữu canh tân mối dây thân hữu và dấn thân cho những người thiếu thốn nhất trong xã hội, đặc biệt trong đại dịch hiện tại.

Đức Thánh Cha viết trong thư: “Xin Thiên Chúa Toàn năng, Đấng đã giải thoát dân tộc yêu quý của Người khỏi ách nô lệ và đưa họ đến Đất Hứa, ngày nay cũng đồng hành với họ và ban cho họ tràn đầy phúc lành của Người.” Đức Thánh Cha kết thúc thư: “Tôi chắc chắn sẽ nhớ cầu nguyện cho anh chị em và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi.”

Lời chúc của Rabbi Di Segni

Rabbi Di Segni phúc đáp: “Năm nay là một lễ Phục Sinh đặc biệt trong đó cuộc sống bình thường đã bị cắt đứt bởi đại dịch hiện tại, đang gây tang thương, sợ hãi và tổn thất kinh tế cũng như xã hội.”

Rabbi trưởng của Do Thái ở Roma viết tiếp: “Tất cả chúng ta cam kết giúp đỡ, an ủi, mời gọi xét mình và xin Tạo Hóa trợ giúp”. Ông khẳng định rằng đây là lúc “chúng ta đo lường một cách cụ thể các giá trị chung của đức tin của chúng ta và sự cần thiết phải cùng nhau hoạt động vì công ích.” Kết thúc thư, Rabbi Di Segni cầu chúc một lễ Phục Sinh bình an, là lễ mang đến sự canh tân và loan báo một thế giới tốt đẹp hơn, dù cho bất cứ điều gì xảy ra.

Hồng Thủy – Vatican