24/07/2024

Sáng 12/6, Đức Thánh Cha tiếp ban lãnh đạo quốc gia của Phong trào Giáo hội Dấn thân cho Văn hóa (Meic), do chủ tịch Beppe Elia hướng dẫn. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của phong trào “dấn thân cho vai trò của giáo dân và phụ nữ trong Giáo hội”.

 

 

Theo một ghi chú của tổ chức: “Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân mật. Đức Thánh Cha cám ơn Phong trào Giáo hội Dấn cho Văn hóa, vì những đóng góp trong việc linh hoạt hóa các hoạt động văn hóa ở cấp quốc gia và địa phương; đặc biệt các vấn đề liên quan đến công nghị tính, dân chủ, gắn kết xã hội, nhập cư, hòa bình”.

Tiếp theo, Đức Thánh Cha yêu cầu Phong trào dấn thân vào hai mặt trận khẩn cấp trong thời điểm này. Trước hết, Đức Thánh Cha mời các thành viên “đào sâu chủ đề phân định, chống lại mọi hình thức của thuyết tương đối và sự cứng nhắc đạo đức, cùng với việc chú ý để hiểu được tính phức tạp của những thay đổi đang diễn ra”.

Thứ hai, Đức Thánh Cha chỉ ra cần phải ưu tiên suy tư về giáo dân, để vượt qua hai mối nguy hiểm nghiêm trọng: giáo sĩ trị và sự cứng nhắc; đồng thời giúp mọi người hiểu giá trị của chức tư tế chung của mọi người đã được rửa tội và tái khám phá giáo dân là một ơn gọi. Theo nghĩa này, Đức Thánh Cha yêu cầu các thành viên dấn thân tìm kiếm các hình thức hiện diện và tham gia mới; đặc biệt đối với phụ nữ, cần phải chứng tỏ mình hiểu rõ những vấn đề liên quan đến đời sống Giáo hội.

Chủ tịch Phong trào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Thánh Cha vì cuộc gặp gỡ này, và đón nhận các chỉ dẫn của Đức Thánh Cha cho việc canh tân dấn thân phục vụ Giáo hội và đất nước của Phong trào. (Sir. 12/6/2020)

Ngọc Yến – Vatican News