Hiệp thông để loan báo Tin Mừng 10/2019

Anh chị em rất thân mến, tháng mười năm nay là một tháng rất đặc biệt. Không chỉ là tháng Mân côi và cũng không chỉ có ngày thế giới truyền giáo vào Chúa Nhật 20 tháng mười, nhưng theo ý muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Cha chung của chúng ta, đây là “Tháng Đặc Biệt Truyền Giáo”. 

Cách đây hai năm, vào ngày 22 tháng 10 năm 2017, trong lá thư gửi cho Đức hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi việc cử hành tháng 10 năm 2019 là “Tháng Đặc Biệt Truyền Giáo”, nhân kỷ niệm 100 năm Đức Thánh Cha Bênêđictô XV công bố Tông Thư Maximum Illud về hoạt động truyền giáo trên thế giới. Với việc làm này, Đức Phanxicô muốn thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt các giáo sĩ và những người sống đời thánh hiến, “gia tăng ý thức về sứ mệnh loan báo Tin Mừng cho muôn dân và hăng say tiếp tục sự biến đổi truyền giáo trong đời sống và hoạt động mục vụ của Hội Thánh”. Ngài cũng ước mong Tháng Đặc Biệt Truyền Giáo này là “cơ hội mạnh mẽ và hiệu quả của ân sủng, thúc đẩy các sáng kiến, và trên hết, là việc cầu nguyện, linh hồn của mọi hoạt động truyền giáo”.

Trong thư gửi quý hồng y và các giám mục giáo phận trên toàn thế giới (ngày 03/12/2017), cũng như thư gửi quý bề trên các hội dòng (ngày 08/04/2018), Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân tộc, đã gợi ý hướng dẫn việc cử hành Tháng Đặc Biệt Truyền Giáo này cách cụ thể nơi các giáo hội địa phương.

Trong tinh thần hiệp thông với Đức Thánh Cha và toàn thể Hội Thánh, Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, chủ tịch UB Loan Báo Tin Mừng trực thuộc HĐGMVN, trong lá thư ngày 25/04/2019, cũng kêu gọi các hội dòng, tu viện, chủng viện, học viện và mọi giáo xứ… dành nhiều thời gian cũng như cơ hội cầu nguyện, học hỏi, suy tư chuyên sâu về sứ mạng loan báo Tin mừng trong Hội Thánh, để có thêm kinh nghiệm cá nhân thân tình với Chúa Giêsu, đồng thời thêm lòng yêu mến để làm chứng cho Tin mừng như các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta.

Đàng khác, giáo phận Phú Cường của chúng ta, một giáo phận được mệnh danh là giáo phận truyền giáo, sau hơn 50 năm thành lập, tỉ lệ tín hữu công giáo đối với số dân đến nay vẫn còn rất khiêm tốn, khoảng 5%, và sự phát triển cũng còn rất giới hạn, nên sứ mệnh loan báo Tin Mừng là một nhu cầu hết sức khẩn thiết. Ý thức như vậy, nên trong định hướng mục vụ của giáo phận trong năm thứ tư tới đây cũng đặc biệt nhắm đến sự “hiệp thông loan báo Tin Mừng”.

Vì thế, tôi kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Phú Cường chúng ta hãy bước vào tháng 10 năm 2019 này trong tình hiệp thông sâu xa với Đức Thánh Cha Phanxicô và nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của ngài. Chúng ta hãy cùng cử hành Tháng Đặc Biệt Truyền Giáo này trong nỗ lực cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng và phát huy những sáng kiến nhằm khơi dậy ý thức về sứ mệnh truyền giáo của mọi tín hữu trong lòng Giáo Hội, cũng như sự nhiệt tình dấn thân trong việc loan báo Tin Mừng. 

Việc làm này không chỉ giới hạn trong tháng mười năm nay, nhưng cần được tiếp tục trong đời sống kitô hữu, cách đặc biệt như một sự khởi động để Giáo Phận bước vào năm mục vụ mới, năm “hiệp thông loan báo Tin Mừng” là đỉnh cao của định hướng mục vụ bốn năm của giáo phận, tức là “hiệp thông trong đức tin và đức ái để loan báo Tin Mừng”.

Cách cụ thể, để cử hành Tháng Đặc Biệt Truyền giáo này, cũng là tháng Mân côi, trước hết, chúng ta hãy phát động và cổ võ việc lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho việc truyền giáo. Giáo phận đã cho in cách đặc biệt từng Mầu nhiệm mân côi của Mùa Vui, Mùa Sáng, Mùa Thương và Mùa Mừng, trong đó có một câu lời Chúa cùng với suy niệm và lời nguyện cầu cho việc truyền giáo. Những bộ 20 mầu nhiệm mân côi này được gởi đến các giáo xứ, các dòng tu, các cộng đoàn sống đời thánh hiến trong toàn giáo phận để phân phối tuỳ theo nhu cầu. Nhằm xây dựng và phát huy tinh thần hiệp thông từ trong cầu nguyện, đến việc thiết lập các mối tương giao mở đường cho những dấn thân loan báo Tin Mừng, tôi mong ước các giáo xứ, các cộng đoàn sống đời thánh hiến, các giới, các đoàn thể trong giáo phận, hãy thiết lập các chuỗi mân côi sống, chuỗi 50 hay chuỗi 200. Mỗi chuỗi nên có danh sách cụ thể, để từng thành viên có thể biết mình liên kết với ai trong chuỗi mân côi sống hầu nhắc nhở, khích lệ nhau cùng cầu nguyện và sống tình hiệp thông. Cũng cần thông tri cho cha xứ biết những danh sách các chuỗi mân côi sống đã được thiết lập, để ngài có thể nắm được tình hình thực tế của việc hiệp thông cầu nguyện với chuỗi mân côi cho việc truyền giáo trong giáo xứ của mình.

Kế đến, là việc Chầu Thánh Thể. Trong tháng 10 này, xin mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn dòng tu có nhà nguyện, hãy dành ít là một giờ chầu Thánh Thể mỗi tuần, để cầu cho việc truyền giáo. Và mong sao việc thực hành tốt đẹp này sẽ được tiếp diễn sau tháng mười nữa, để nguồn mạch ân sủng từ Thánh Thể có thể hun đúc tinh thần đức tin và nhiệt tình dấn thân loan báo Tin Mừng trong lòng các tín hữu trong giáo phận chúng ta.

Xin quí Cha xứ quan tâm nhắc giáo dân quảng đại đóng góp tiền thau trong ngày Chúa Nhật truyền giáo, ngày 20/10/2019, để góp phần vào quĩ truyền giáo của Giáo Hội hoàn vũ. Đó là dịp khích lệ các tín hữu ý thức trách nhiệm chung và cũng thể hiện lòng biết ơn đối với bao sự trợ giúp mà chúng ta đã đón nhận từ nguồn quĩ này.

Đặc biệt, trong ngày CN truyền giáo năm nay, giáo phận sẽ tổ chức cuộc họp mặt sinh hoạt các vị phụ trách truyền giáo của các giáo xứ, các dòng tu tại Trung Tâm Mục Vụ của giáo phận. Chương trình bắt đầu từ 8g00 sáng đến 16g00 chiều. Xin quý cha xứ và quý bề trên dòng tu chọn người và tạo điều kiện cho các thành viên này về tham dự.

Ngoài ra, vì tinh thần hiệp thông trong đức ái mà giáo phận chúng ta đang nỗ lực sống trong năm nay, xin anh chị em cũng hãy tích cực quan tâm nâng đỡ những gia đình đang gặp khó khăn, cũng như bao anh chị em đau khổ thiếu thốn, không phân biệt lương giáo, đang sống chung quanh mình. Chắc chắn những chia sẻ bác ái cách chân thành và thiết thực sẽ đem lại những hiệu quả tích cực và hữu hiệu trong việc loan báo Tin Mừng.

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Mân Côi luôn đồng hành và giúp anh chị em nhiệt tình sống sứ mệnh loan báo Tin Mừng, nhất là trong tháng Đặc Biệt Truyền Giáo này.

Thân ái chào anh chị em. 

Toà Giám mục Phú Cường, ngày 30 tháng 09  năm 2019

Đã ấn ký

+ Giuse Nguyễn Tấn Tước

Giám mục giáo phận Phú Cường