24/07/2024

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận kết quả bầu chọn niên trưởng Hồng y đoàn và phó niên trưởng Hồng y đoàn do các Hồng y đẳng giám mục thực hiện.

 

Audio

Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng hôm 18/01 vừa qua, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn kết quả bầu chọn Đức Thánh Cha đã phê chuẩn kết quả bầu chọn Đức Hồng y Giovanni Battista Re làm niên trưởng Hồng y đoàn. Trong 5 năm tới, Đức Hồng y sẽ thực hiện các công việc liên quan đến vai trò quan trọng này. Đức Hồng y Re hiện có hiệu tòa nhà thờ Sabina-Poggio Mirteto. Sau khi được bầu làm niên trưởng Hồng y đoàn ngài sẽ nhận hiệu tòa nhà thờ Ostia.

Tiểu sử Đức Hồng y Giovanni Battista Re

Đức Hồng y Re sinh ngày 30/01/1934 tại Borno, tỉnh Brescia, nước Ý. Ngài thụ phong linh mục năm 1957. Năm 1987, ngài được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ Giám mục và hai năm sau, ngài được bổ làm Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh và giữ chức vụ này 11 năm. Ngày 16/09/2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Bộ các Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latinh. Năm 2001, ngài được thăng Hồng y và giữ chức Phó niên trưởng Hồng y đoàn từ năm 2017.

Vai trò của niên trưởng Hồng y đoàn

Được gọi là “Người đứng đầu giữa những người bằng nhau”, Hồng y Niên trưởng chủ sự Hồng y đoàn. Trong trường hợp một Giáo hoàng qua đời hay từ nhiệm, Hồng y niên trưởng sẽ điều hành thành Vatican trong thời gian trống Tòa. Ngài sẽ triệu tập các Hồng y về Roma và chủ sự các cuộc họp hàng ngày trước mật nghị bầu Giáo hoàng. Nếu dưới 80 tuổi, ngài sẽ chủ sự mật nghị.

Đức Hồng y Leonardo Sandri: phó niên trưởng Hồng y đoàn

Tiếp đó, hôm 24/01/2020, Đức Thánh Cha cũng đã phê chuẩn kết quả bầu chọn Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương làm phó niên trưởng Hồng y đoàn. Đức Hồng y Sandri có nhà thờ hiệu tòa là nhà thờ hai thánh Biaggio và Carlo. (Vatican News 25/01/2020)

Hồng Thủy – Vatican