Trong một bài viết đăng trên tuần báo tiếng Đức Welt am Sonntag – Thế giới Chúa Nhật, Đức Hồng y Reinhard Marx của Munich, đã lên án việc các quốc gia vùng Vịnh đang chi rất nhiều tiền để xuất khẩu Hồi giáo cực đoan, “những cách giải thích cứng nhắc về Hồi giáo”.

 

Audio

Trên tờ Thế giới Chúa Nhật, Đức Hồng y Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và Đức cha Heinrich Bedford-Strohm, Chủ tịch các Giáo hội Tin lành Đức, đã phê bình cách thức mà một số chế độ, đặc biệt là ở Vùng Vịnh, đang lạm dụng Hồi giáo về chính trị và thúc đẩy các diễn giải cực đoan về Hồi giáo ở châu Phi và châu Á.

Hồi giáo đang lợi dụng sự bất ổn cho mục đích của mình

Đức Hồng y Marx nói: “Sự thất bại trong việc hiện đại hóa xã hội, chiến tranh và vô vọng tràn lan, trên hết là trong thế hệ trẻ, đã dẫn đến sự bất ổn ở nhiều khu vực mà Hồi giáo cực đoan đang lợi dụng nó cho mục đích riêng của mình.” Tuy nhiên, điều làm cho Đức Hồng y hy vọng chính là có một sự nhạy cảm ngày càng tăng đối với tự do tôn giáo – đặc biệt là ở Hoa Kỳ, châu Âu và cụ thể là ở Đức. Ngài nói: “Các Giáo hội, với nhiệm vụ là cam kết tự do tôn giáo cho tất cả các dân tộc, đã góp phần rất lớn vào sự nhạy cảm ngày càng gia tăng này.”

Thách thức lớn nhất của Hồi giáo liên quan đến tự do tôn giáo

Hồi giáo đối mặt với thách thức lớn nhất liên quan đến tự do tôn giáo. Đức Giám mục Bedford-Strohm của Tin Lành nói: “Mọi tôn giáo phải là các sức mạnh của hòa bình và hòa giải.” Ngài kêu gọi đề ra những quy tắc hay luật pháp mới để “ngăn chặn việc những người Hồi giáo chuyển sang Kitô giáo bị trục xuất trở về lại các quốc gia như Afganistan hay Iran, nơi những người chuyển sang Kitô giáo đặc biệt gặp nguy hiểm và không thể thực hành tôn giáo của họ cách an toàn.” (The Tablet 10/01/2020)

Hồng Thủy – Vatican