Đức Hồng y Mueller cảnh giác rằng khủng hoảng mà Giáo hội đang đối mặt nổi lên từ cám dỗ – ngay cả bởi những người bên trong Giáo hội – thích ứng với văn hóa mà loại bỏ những giáo huấn về đức tin.

 

Audio

Ngày 01/01, Đức Hồng y Mueller đã chủ sự Thánh lễ kính trọng thể Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, với các tham dự viên của Hội nghị. Ngài nói: “Cuộc khủng hoảng trong Giáo hội là do con người tạo nên và nó xuất hiện bởi vì chúng ta đã tự mình thích nghi với tinh thần của một cuộc sống không có Chúa.” “Chất độc làm tê liệt Giáo hội là ý kiến cho rằng chúng ta nên thích nghi với tinh thần thời đại chứ không phải tinh thần của Chúa, rằng chúng ta nên tương đối hóa các điều răn của Chúa và giải thích lại giáo lý về đức tin được mặc khải.” Đức Hồng y nói rằng ngay cả một số người trong Giáo hội đang mong ước một loại Công giáo không có tín lý, không có bí tích và không có giáo huấn bất khả ngộ.

Trong bài giảng Thánh lễ, suy tư về mong muốn của con người ôm ấp những sự hài lòng thay thế khác khi gạt Thiên Chúa qua một bên, Đức Hồng y nói: “Nhưng một người tin thì không cần ý thức hệ. Một người hy vọng sẽ không tìm đến thuốc phiện. Một người yêu thương thì không theo đuổi dục vọng của thế giới này, là thứ sẽ cùng thế giới này qua đi. Người yêu Chúa và tha nhân tìm thấy hạnh phúc trong sự hy sinh của bản thân.” “Chúng ta sẽ hạnh phúc và tự do khi trong thần khí của tình yêu, chúng ta ôm ấp khuôn mẫu sự sống mà Thiên Chúa đã gọi mỗi người chúng ta cách cá nhân: trong bí tích hôn nhân, trong đời sống độc thân linh mục, hoặc trong đời sống tu trì theo ba lời khấn khó nghèo, vâng lời và khiết tịnh vì Nước Trời.”

Đức Hồng y cũng nhận định rằng thời gian thử thách này với những xì căng đan trong Giáo hội khiến nhiều người lo lắng liệu đá tảng trên đó Chúa Kitô xây dựng Giáo hội có đang đổ sụp không. Đối với một số người, Giáo hội Công giáo chậm tiến 200 năm so với thế giới ngày nay. Nhưng những lời kêu gọi hiện đại hóa lại đòi hỏi Giáo hội loại bỏ những chân lý mình tin, để xây dựng một “tôn giáo mới của sự hiệp nhất thế giới”. Chủ nghĩa tương đối đang thống trị trên thế giới chúng ta bác bỏ ý tưởng rằng chúng ta có thể thật sự biết sự thật và trình bày nó như người bảo đảm hòa bình giữa tất cả các quan điểm và các tôn giáo trên thế giới. Xã hội hậu Kitô giáo chào đón các nỗ lực xây dựng Giáo hội “như một tôn giáo dân sự thuận tiện”. Theo Đức Hồng y, thuốc giải độc cho sự tục hóa trong Giáo hội là một đời sống đức tin, được sống trong sự thật lâu dài của Chúa Kitô. Thiên Chúa, Đấng vĩnh cửu, không thể bị thay đổi bởi những ý tưởng bất chợt của xã hội. (CNA 01/01/2019)

Hồng Thủy – Vatican