Ngày 02/12 vừa qua, phát biểu trong ngày khai mạc Hội nghị về biến đổi khí hậu do Liên Hiệp quốc tổ chức lần thứ 25, gọi tắt là COP, đang diễn ra tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha từ ngày 02-13/12, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, khẳng định rằng Đức Thánh Cha tin tưởng và tiếp tục tin vào hoạt động của các quốc gia vì khí hậu.

 

Audio

Đức Hồng y Parolin đứng đầu phái đoàn Tòa Thánh, là đại diện cho Đức Thánh Cha tại Hội nghị. Đức Thánh Cha quan tâm đặc biệt đến vấn đề sinh thái học ngay từ đầu triều giáo hoàng của mình.

Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Parolin nhận định rằng sự tham gia của phái đoàn Vatican cho thấy tầm quan trọng của những “hoạt động đa phương” này đối với Tòa Thánh. Ngài nói: “Sự hiện diện của chúng tôi là một dấu hiệu cho thấy Đức Giáo hoàng tin tưởng và tiếp tục tin tưởng vào sự hữu ích của các hoạt động này. Do đó, cần phải tiếp tục áp dụng các biện pháp thiết thực để ứng phó với các vấn đề khí hậu hiện nay”.

Đức Hồng y cũng nhắc lại rằng Đức Giáo hoàng “đã đi đầu trong việc ủng hộ ngôi nhà chung này, về sinh thái toàn diện”, đặc biệt thông qua thông điệp Laudato Sì (2015) và mong muốn đưa “tội lỗi sinh thái” vào Giáo lý Giáo hội Công giáo. Đức Hồng y cũng nhấn mạnh rằng một hành động sinh thái phải được kết hợp với việc “xóa đói giảm nghèo”.

COP 25 tại Madrid quy tụ 196 quốc gia ký kết, cùng với các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ, để đưa ra các cam kết ràng buộc và xác minh việc thực hiện đúng các mục tiêu chung. Hội nghị đầu tiên được tổ chức tại Berlin (Đức) vào năm 1995. COP được tổ chức hàng năm ở tại một quốc gia khác nhau. Theo kế hoạch ban đầu, COP 25 sẽ được tổ chức tại Santiago, Chile, nhưng vì những bất ổn chính trị tại đây, hội nghị đã được chuyển đến Madrid. (cath.ch 03/12/2019)

Hồng Thủy – Vatican