21/06/2024

Hôm 04/11, Đức TGM Bernardito Auza, Sứ thần Tòa thánh và Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hợp Quốc, phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an về “Phụ nữ, hòa bình và an ninh”.

Audio

Trước hết, Đức TGM Auza đưa ra những nhận định về Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an về “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh”, mà năm tới sẽ kỷ niệm 20 năm ban hành. Đức TGM nói: “Nhìn chung, trong những năm qua Nghị quyết đã được thực hiện tương đối tốt. Tiếng nói của Phụ nữ ngày càng được lắng nghe, và ở nhiều nơi, nhiều không gian đã được dành cho sự đóng góp đặc biệt của họ trong việc theo đuổi hòa bình và hòa giải. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để gia tăng sự hiện diện của phụ nữ trong lãnh vực quan trọng này”.

Đức TGM nhấn mạnh đặc biệt đến các cuộc xung đột, nơi mà phụ nữ, những người ít khi là nguyên nhân hoặc thủ phạm của bạo lực, lại thường là những người đầu tiên trở thành nạn nhân. Họ phải gánh chịu những tác động tiêu cực của xung đột như phải ra đi, không có các dịch vụ thiết yếu, ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của họ. Họ còn thường xuyên bị loại ra ngoài các cuộc trò chuyện và chương trình, trong việc tìm các giải pháp phục vụ cho sự nghiệp hòa bình lâu dài.

Tiếp đến, Đức TGM đề cao vai trò của phụ nữ trong các cuộc xung đột: “Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ được quên rằng phụ nữ không chỉ là nạn nhân. Phụ nữ cũng có một vai trò thiết yếu và không thể thay thế, là nhân vật chính trong việc thúc đẩy hòa bình và hòa giải ở cấp cơ sở, đặc biệt là trong gia đình và cộng đồng địa phương. Trực giác nữ tính độc đáo của họ trong các hoàn cảnh khó khăn, làm cho họ có khả năng bày tỏ mối quan tâm và nguyện vọng của những cộng đồng theo cách bổ túc và cải thiện những đóng góp của nam giới. Như thế cần phải tạo điều kiện cho phụ nữ hiện diện trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, như ĐTC Phanxicô đã khẳng định gần đây: “Nếu chúng ta nhận thấy tầm quan trọng của tương lai [và] nếu chúng ta mơ về một nền hòa bình trong tương lai, thì chúng ta cần dành không gian cho phụ nữ”. (CSR_6508_2019)

Ngọc Yến – Vatican