22/07/2024

Đức Thánh Cha Phanxicô nghĩ đến những người nhập cư đang lao động tại các nông trại ở Ý và kêu gọi tôn trọng và quan tâm đến nhân phẩm của họ.

 

Sau bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung sáng 06/05, Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi lắng nghe tiếng nói của những người lao động tại các cánh đồng đang bị bóc lột.

Đức Thánh Cha nói: “Nhân ngày 01/05 tôi đã nhận được các tin nhắn nói về thế giới lao động và các vấn đề của nó. Tôi đặc biệt bị đánh động về những người làm việc tại các nông trại, trong số đó có nhiều người di cư, làm việc ở vùng nông thôn Ý. Thật không may, nhiều người bị khai thác rất khắc nghiệt. Đúng là cuộc khủng hoảng hiện tại ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng mọi người phải luôn luôn tôn trọng nhân phẩm. Đó là lý do tại sao tôi hợp tiếng với lời kêu gọi của những người lao động này và của tất cả những người bị bóc lột. Xin cho cuộc khủng hoảng là cơ hội để chúng ta đặt phẩm giá của con người và công việc ở trung tâm sự quan tâm của chúng ta.”

Vatican News