“Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4, 4b)

01/03/2020 – Chúa Nhật Tuần I – Mùa Chay

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 4, 1-11)

1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi !” 4 Nhưng Người đáp : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”

7 Đức Giê-su đáp : “Nhưng cũng đã có lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng : “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” 10 Đức Giê-su liền nói : “Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

 

Suy niệm:

 

Phạm tội không thuộc về phận người,

Nhưng bị cám dỗ thì làm người ai cũng phải chịu.

Cả Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, cũng chịu cám dỗ.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy cơn cám dỗ đầu tiên của Ngài.

Nhưng Tin Mừng Mát-thêu cho thấy Ngài còn gặp nhiều cám dỗ khác.

Đám đông cám dỗ Ngài làm một dấu lạ từ trời (Mt 16,1).

Chính Ngài thấy mình bị cám dỗ lùi bước trong Vườn Dầu (Mt 26,39.42).

hay có những kẻ cám dỗ Ngài xuống khỏi thập giá (Mt 27,39-44).

Có khi Xatan cám dỗ ngọt ngào qua anh môn đệ Phêrô (Mt 16,21-23).

Đức Giêsu đã thắng mọi cơn cám dỗ trong đời

chỉ vì Ngài biết mình là Con, luôn muốn làm điều đẹp ý Cha.

 

Đức Giêsu đã không biến cục đá thành bánh, dù Ngài rất đói.

Sau này Ngài cũng không bao giờ làm phép lạ để nuôi mình.

Ngài từng chấp nhận đói và khát như các môn đệ.

Đức Giêsu cũng không liều lĩnh lao mình vào chỗ hiểm nguy,

rồi đòi Thiên Chúa phải bảo vệ mạng sống của mình.

Khi bị đe dọa, nhiều lần Ngài trốn lánh đi, vì biết giờ Ngài chưa đến.

Đức Giêsu đã từ chối mọi vinh quang và quyền lực thế trần

mà quỷ bày ra trước mắt Ngài, với lời mời mọc đầy hứa hẹn.

Ngài từ chối sấp mình bái lạy Xatan

vì Ngài chỉ muốn thờ phượng Cha mà thôi.

 

Con rắn ranh ma đã cám dỗ bà Eva ăn trái cây mà Chúa cấm.

Bà đã trò chuyện với con rắn, đã nhìn, đã thèm, và đã bất tuân,

rồi lôi kéo cả Ađam cùng sa ngã (St 3).

Dân Do-thái ngày xưa, khi đi trong hoang địa, cũng đã chịu cám dỗ.

Họ đã kêu ca về chuyện bánh ăn, nước uống,

đã thách thức Đức Chúa ở Mê-ri-ba, ở Ma-xa (Xh 17, 1-7),

và đã sụp xuống để lạy con bê được đúc bằng vàng của họ (Xh 32).

Đức Giêsu đã cứu nhân loại bằng sự vâng phục của người Con.

Ngài cho chúng ta niềm hy vọng khi sống trên đời.

Đường đời nào cũng nhiều cám dỗ, thử thách, chông gai.

Con người nhiều khi thấy mình bất lực, yếu đuối, mong manh.

Nhưng nhờ ơn Chúa, thắng được cám dỗ là điều có thể.

 

Chúng ta cần học cách thắng cơn cám dỗ của Đức Giêsu.

Ngài chỉ thắng các cơn cám dỗ sau khi đã ăn chay 40 đêm ngày.

Ăn chay làm con người yếu mệt,

nhưng cũng làm con người thêm nhẹ nhàng và mạnh mẽ.

Hoang địa là nơi có cả Cha, Con và Thánh Thần,     

vì chính Thần Khí đưa Ngài vào đây để gặp Cha trước khi lên đường.

Hoang địa là nơi Đức Giêsu ở một mình, gặp gỡ Cha, cầu nguyện,

và được Cha định hướng cho bước đường sứ vụ sắp tới.

Nhờ biết được kế hoạch của Cha mà Ngài nhận ra ngay mưu mô của quỷ

khi nó đưa ra những đề nghị nham hiểm ẩn dưới lớp áo hiền lành.

Đức Giêsu đã thắng ba cơn cám dỗ nhờ trưng ra ba câu Lời Chúa.

Lời Chúa đủ sức mạnh để làm câm miệng Xatan và bắt nó rút lui.

 

Cái bi đát và cao cả của phận người là luôn bị cám dỗ,

vì “Quỷ dữ, thù địch của anh em,

như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5,8).

Chẳng nên giả vờ là mình ít khi bị cám dỗ.

Cũng chẳng nên giấu kín những cám dỗ của mình.

Mùa Chay là thời gian “bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng”.

Chỉ mong chúng ta biết ăn chay, cầu nguyện và đọc Lời Chúa như Giêsu,

để chiến thắng được những cám dỗ khó nhận ra mỗi ngày.

 

CẦU NGUYỆN

 

Lạy Chúa Giêsu,

Đôi khi con thấy mình thiếu lịch sự với Chúa,

nhưng lại lịch sự với nhiều người.

Con thường sợ làm người khác buồn,

sợ mình cư xử thiếu tế nhị,

nhưng con ít nghĩ đến chuyện làm Chúa hài lòng.

 

Con chỉ làm những gì con thích,

dù biết Chúa không ưa.

Con luôn bắt Chúa phải đợi con

vì con thường đặt Chúa sau nhiều thứ khác.

 

Xin cho con lịch sự hơn với Chúa,

niềm nở đón Chúa vào nhà như ông Da-kêu,

và tập trung như chị Maria khi ngồi lắng nghe Lời Chúa.

Ước gì nếu con không thể tiếp Chúa như một vị khách quý,

thì xin cho con đón Chúa như một người bạn thân.

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.