23/05/2024

“Nửa sự thật không còn là sự thật,
và tình yêu không một nửa bao giờ”!

Như chúng ta biết, hiện nay vấn đề thông tin trên các trang mạng xã hội hết sức nhạy cảm, nhan nhản những thông tin đúng, sai… sự thật.

Để lường định thông tin nào đúng, chính xác cũng hết sức khó khăn, khi những ‘fake news’ (tin giả) quá nhiều và hết sức tinh vi… Mục đích nói sai sự thật, bóp méo sự thật nhằm để làm hại người khác và có những ý đồ riêng của mình.

Chúng ta không lạ lẫm gì, vì ‘Fake news’ (tin giả) cũng đã có từ lâu đời. Như trong Tin Mừng ngày thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh, khi các người lính canh chạy về báo tin cho các Thượng tế: “Chúng tôi đã thấy Chúa Giêsu sống lại”.

Các Thượng tế liền bịt miệng những người lính bằng cách ém nhẹm thông tin, đưa cho họ một số tiền lớn và nhờ họ phao tin rằng: “Lúc các người lính đang ngủ, thì các môn đệ đến ăn cắp xác Chúa Giêsu”.

Ta cũng đã và vẫn đang đưa, nói những thông tin giả, sai sự thật, để mưu lợi ích cá nhân, nhóm, tổ chức hòng muốn đạt đến mục đích nào đó… để đạp đổ, vu khống, vu vạ, cáo gian cho người khác…

Hãy để Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Giêsu được lan tỏa và lớn lên trong ta. Hãy để tình yêu của Đấng Phục Sinh chiếm hữu lòng ta và tâm trí ta, để ta biết sống thật và làm chứng cho sự thật!

Lm. Paul Ngô Phi