Các giám mục Australia phản đối những quy định mới được Hội đồng luật sư trên toàn quốc đưa ra, buộc các linh mục tiết lộ bí mật tòa giải tội.

Audio

Ngày 29/11 vừa qua, Hội đồng luật sư của các chính quyền bang và liên bang của Australia đã đồng ý về các tiêu chuẩn báo cáo, yêu cầu các linh mục vi phạm ấn tín tòa giải tội hoặc vi phạm các quy tắc báo cáo bắt buộc của Australia về lạm dụng. Hơn nữa, các linh mục sẽ không thể dựa vào lý do bảo vệ thông tin đặc quyền trong ấn tín tòa giải tội để tránh đưa ra bằng chứng chống lại bên thứ ba trong tố tụng hình sự hoặc dân sự.

Thông cáo, được đưa ra sau khóa họp ngày 29/11, tuyên bố: “Không thể dựa vào đặc quyền tòa giải tội để tránh bảo vệ trẻ em hoặc nghĩa vụ hình sự phải báo cáo điều mình tin, sự nghi ngờ hoặc điều mình biết về lạm dụng trẻ em.”

Không hiệu quả, phản tác dụng và bất công

Nói với hãng tin Reuters, Đức Tổng giám mục Mark Coleridge của giáo phận Brisbane, Chủ tịch hội đồng giám mục Australia, tuyên bố: “Việc loại bỏ các biện pháp bảo vệ về luật pháp sẽ không hiệu quả, phản tác dụng và bất công: không hiệu quả vì những kẻ lạm dụng không đi xưng tội và chắc chắn sẽ không làm điều đó nếu họ biết rằng hành vi phạm tội của họ sẽ bị báo cáo.”

“Phản tác dụng vì cơ hội hiếm có mà một linh mục có thể khuyên những kẻ lạm dụng tự thú và cơ hội sửa đổi cuộc sống của họ sẽ bị mất; và bất công bởi vì nó biến một tình huống trở thành một vấn đề của pháp luật, trong đó một linh mục sẽ không thể tự bảo vệ mình trước một lời buộc tội chống lại ngài.”

Các giám mục ủng hộ các tiêu chuẩn báo cáo về các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên nhưng không thể ủng hộ các quy định pháp lý mới của quốc gia buộc các linh mục báo cáo những vụ lạm dụng thật sự hay nghi ngờ mà họ biết được qua bí tích giải tội hay tòa trong.

Luật đầu tiên buộc các linh mục báo cáo các vụ lạm dụng được xưng thú trong tòa giải tội được thông qua năm 2018 tại vùng thủ đô của Australia. Các bang New South Wales, Queensland, và Western Australia đã duy trì sự bảo vệ pháp lý cho các linh mục muốn bảo vệ bí mật tòa giải tội. (CNA 02/12/2019)

Hồng Thủy – Vatican