Giáo hội không đứng về phía chính trị, nhưng ủng hộ các vấn đề quan trọng liên quan đến công ích: Công lý và hòa bình.

 

Trên đây là tuyên bố của Đức cha Alan McGuckian, Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Ailen, trước cuộc Tổng tuyển cử, ấn định vào ngày 8 tháng 02.

Trên trang web của HĐGM người ta có thể đọc những lời sau: “Giáo hội Công giáo không ủng hộ hay liên kết với bất kỳ đảng chính trị nào, nhưng những vấn đề liên quan đến công lý và hòa bình thì Giáo hội luôn quan tâm. Đây là điều quan trọng mà xã hội phải đối diện, và tất cả các ứng cử viên chính trị phải xem xét”.

Đức cha McGuckian khuyến khích những ai có quyền bỏ phiếu, liệt kê một số vấn đề quan trọng trong lãnh vực xã hội. Ví dụ, theo Đức cha, cần tập trung vào tình trạng khẩn cấp về nhà ở và yêu cầu “việc cung cấp nhà ở không được quy định theo luật thị trường và không được đối xử theo tiêu chuẩn như mọi hàng hóa khác”. Ngoài ra, Đức cha còn đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ, gia tăng “khẩn cấp và thực chất”, chuẩn bị sẵn sàng nhà công cộng cũng như “đảm bảo giá cả hợp lý”, giảm giá thuê khi cần thiết và cả việc “quyền có nhà ở trong Hiến pháp Ailen”.

Một tiêu điểm khác được Giáo hội Dublin nhấn mạnh đó là bảo vệ Thụ tạo. Các Giám mục viết: “Ưu tiên hành động ngay lập tức cho vấn đề này”, khẩn cấp vì nó “không chỉ liên quan đến chúng ta ở cấp quốc gia, mà còn gây hậu quả toàn cầu, mạnh mẽ hơn ở nhưng nơi đang phát triển. Vì lý do này, Đức cha McGuckian hy vọng rằng các chính sách môi trường “sẽ không là con tin cho những chiến thắng dễ dàng hoặc mang lại sự thuận lợi chính trị. Thay vào đó, các chính sách phải mang lại lợi ích lâu dài cho toàn hệ sinh thái”.

Tiếp đến,Tuyên ngôn Công lý và Hòa bình đề cập đến chủ đề lòng khoan dung. Các Giám mục yêu cầu “giải pháp nhân đạo hơn” cho người tị nạn và hy vọng rằng “ngôn ngữ không khoan dung không có chỗ trong các bài phát biểu chính trị”.

Vấn đề giới trẻ cũng được các Giám mục Ailen xem xét và nhận ra những thách đố trong vấn đề này. Các Giám mục cho rằng “luật lao động phải đảm bảo đối xử công bằng cho nhân viên”, cũng như khuyến khích “phát triển một chiến lược để giải quyết các vấn đề liên quan tính bấp bênh, nghèo đói và tiếp cận hỗ trợ xã hội”.
Đức cha McGuckian kết luận: “Theo cái nhìn của các cuộc bầu cử, tôi cầu nguyện cho sự khôn ngoan và công việc đúng đắn của các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta. Chính phủ tương lai kiên quyết ưu tiên cho công ích, đảm bảo kết quả tốt nhất, cho cả hòn đảo”. (CSR_568_2020).

Ngọc Yến – Vatican