24/07/2024

Trong thư phát động Ngày quyên góp trên toàn nước 15 tháng 12 vừa qua, các Giám Mục Brazil đã mời gọi mọi cộng đoàn giáo xứ tích cực tham gia các sinh hoạt rao truyền Tin Mừng trong mùa Vọng.

 

Audio

Đề tài của năm nay là “Hãy săn sóc người này” lấy lại câu người Samaritano nói với chủ quán trọ, sau khi giao cho ông người bị thương được cứu (Lc 10,35).

Trong thư mang chữ ký của ĐC Walmor Aliveira de Azevedo, chủ tịch HĐGM, các giám mục Brasil giải thích “rao truyền Tin Mừng là dấn thân đóng góp của các Kitô hữu để cho người khác khám phá ra ơn đức tin và trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta tất cả đều có trách nhiệm đối với công việc rao giảng Tin Mừng và củng cố mạng lưới cộng đoàn của Giáo Hội. Mùa Vọng đặt biệt thức tỉnh ý thức Thiên Chúa trở thành trẻ thơ sống giữa chúng ta và nhắc nhớ chúng ta bổn phận quan trọng phải săn sóc nhau cả trong việc loan báo Lời Chúa. Việc tham gia tích cực của mọi người vào sinh hoạt loan báo Tin Mừng là dấu chỉ hiệp thông truyền giáo của từng giáo dân trong thái độ cho đi tất cả những gì mình là và mình có để Giáo Hội có phương tiện làm việc mục vụ.

Chiến dịch truyền giáo hay Ngày quyên góp Mùa Vọng đã được HĐGM Brasil thành lập năm 1997 và bắt đầu năm 1998. 45% số tiền quyên góp trong ngày này được dành cho các chương trình rao truyền Tin Mừng trong mọi giáo phận toàn nước, 35% được chia cho các Uỷ ban giám mục để củng cố các hoạt động mục vụ hay các in ấn chuyên biệt. 20% còn lại được phân chia cho 18 vùng của HĐGM phát động các dự án truyền giáo mới, thăng tiến công bằng xã hội và trợ giúp các sinh hoạt truyền giáo (REI 15-12-2019)

Linh Tiến Khải – Vatican