Chúa nhật ngày 05 tháng 01 năm 2020, Giáo hội Pháp sẽ tổ chức quyên góp để trợ giúp các Giáo hội châu Phi. Đây là cơ hội tốt để Giáo hội Pháp bày tỏ sự quan tâm, tình liên đới đối với các Giáo hội đang cần nhu cầu tài chính để xây dựng chủng viện, trả chi phí đào tạo, huấn luyện.

Audio

Tại Pháp, các Giáo hội châu Phi được biết đến nhiều vì có nhiều linh mục châu Phi đang thi hành sứ vụ mục vụ tại đây. Trong một số giáo phận, lễ Hiển Linh được cử hành như một ngày liên các Giáo hội: nhằm biểu lộ sự liên kết giữa các Giáo phận ở Pháp và các Giáo phận nước ngoài, thông qua việc trao đổi của các linh mục theo diện Hồng Ân đức tin: từ Pháp đi đến các nước khác, và từ nước ngoài đến các Giáo phận Pháp.

Ngày liên Giáo hội là một ngày cho thấy tính đa dạng của các cộng đoàn di cư đang hiện diện và hoạt động trong các Giáo phận Pháp. Số tiền quyên góp được dự tính hỗ trợ cho 223 giáo phận ở 28 quốc gia châu Phi.

Được thành lập vào cuối thế kỷ 19, Hiệp hội Trợ giúp các Giáo hội châu Phi cũng nhằm mục đích thúc đẩy và phát triển tất cả các hỗ trợ mục vụ và các hoạt động bác ái cho Giáo hội Công giáo ở Châu Phi. (CSR_9_2020)

Ngọc Yến – Vatican