22/06/2024

Chiều nay Chúa Nhật 28/07/2019 cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm bề trên chánh xứ chủ tế cùng với quý cha ban quản xứ dâng thánh lễ Tạ Ơn và phát thưởng cho các em trong và ngoài Giáo xứ không kể lương giáo đã có kết quả ‘tốt’ trong năm học vừa qua…