THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A

09/02/2020

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A

09/02/2020

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Giáo Xứ ĐMHCG sẽ làm Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ 10/2 đến 18/2 để nhờ Mẹ chuyển cầu xin Chúa ban cho các nhà khoa học sớm tìm được thuốc ngăn chận dịch bệnh, chữa lành những người đã bị nhiễm bệnh và cho mọi người khỏi bị lây nhiễm dịch bệnh.

  • Ngày thường: 15 phút trước Thánh lễ 18 giờ.
  • Ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật: 15 phút trước Thánh lễ 18 giờ 30.

2/ Thứ Hai 10/2: 18 giờ Thánh lễ mừng bổn mạng cộng đoàn Xóm Giáo 8 – Đức Mẹ Lộ Đức.

  • Tại các Xóm Giáo không cử hành Thánh lễ.

3/ Thứ Ba 11/2: Lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức – Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. Ăn chay kiêng thịt.

4/ Thứ Năm 13/2:

  • 12 giờ: Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
  • 19 giờ: Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho thế giới và quê hương Việt Nam.

5/ Từ Thứ Hai 10/2 đến hết Thứ Bảy 15/2: Quí Cha không giải tội và Phòng Hài cốt không mở cửa.

Xin cám ơn Cộng đoàn:

VPGX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp