24/07/2024

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A

16/02/2020

VPGX trân trọng thông báo:

 

1/ Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Nước Trong – Giáo Phận Mỹ Tho. Thứ Bảy 15/2 và Chúa Nhật 16/2: Nhà Thờ xây dựng đã lâu nay đã hư hỏng cần xây dựng lại.

2/ Chúa Nhật hôm nay nhân Giỗ 100 ngày Bà Cố Maria, thân mẫu Cha Bề Trên Chánh Xứ.

3/ Quí Cha không ngồi tòa và Phòng hài cốt không mở cửa từ Thứ Hai 17/2 đến hết ngày Thứ Bảy 29/2/2020.

https://gxdmhcg.net/

Facebook: Hằng Cứu Giúp:  https://www.facebook.com/gxdmhcg

 

Xin cám ơn Cộng đoàn:

VPGX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp