21/06/2024

GX.ĐMHCG.SG – Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn và đại diện các các Hội Đoàn đã có mặt tại nhà Bà Cố Maria Vũ Thị Nụ, thân mẫu Cha Bề Trên Chánh Xứ GX.ĐMHCG Phêrô Đinh Ngọc Lâm CSsR, thuộc Giáo Xứ Võ Dõng, Giáo Hạt Gia Kiệm, Giáo Phận Xuân Lộc, Đồng Nai lúc 15 giờ 30 ngày 6/11/2019.

 

 

Cha Giuse Phạm Cao Thanh Sơn CSsR, trưởng đoàn, đã hướng dẫn đoàn kính viếng, cầu nguyện cho Bà Cố Maria. Những lời Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh và Kinh Tin Kính hòa quyện với lời Thánh Ca như hương trầm bay lên tòa Chúa, nguyện xin Chúa xót thương ban cho linh hồn Bà Cố Maria luôn được ở bên Ngài. Dịp này, Ông Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng ngỏ lời phân ưu cùng tang quyến. Kết thúc phần kính viếng là nghi thức niệm hương trước thi hài Bà Cố Maria.

Đúng 16 giờ, đoàn tiếp tục tham dự nghi thức nhập quan cho Bà Cố Maria do Cha Hạt Trưởng Giáo Hạt Gia Kiệm cử hành. Hiện diện ngoài tang quyến, còn có Cha Chánh Xứ và Cha Phó Xứ Giáo Xứ Võ Dõng, Quí Cha Quí Thầy Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Quí Cha Dòng Chúa Cứu Thế Phú Dòng, Quí nữ tu Saint Paul v.v… Nghi thức phát tang cho tang quyến cũng được tiếp tục sau đó. Cuối cùng, Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm thay mặt tang quyến, ngỏ lời cám ơn Cha Hạt Trưởng Gia Kiệm, Cha Chánh Xứ và Phó Xứ Giáo Xứ Võ Dõng, Quí Cha Quí Thầy Dòng Chúa Cứu Thế, và Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiện diện để cầu nguyện cho Bà Cố Maria đã được Chúa gọi về với Ngài lúc 5 giờ 45 cùng ngày.

CTV TT Gx. ĐMHCG