THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN C

6/10/2019

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Đáp lời kêu gọi của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân Giám Mục    Giáo Phận Đà Nẳng.

Trong tinh thần chia sẻ với quí Linh mục già yếu sau thời gian phục vụ Chúa và Cộng đoàn, nay đã về hưu. Giáo Phận Đà Nẳng sẽ xây dựng lại Nhà Hưu Dưỡng cho Quí Cha.

Trong các Thánh lễ Chúa Nhật 6/10, Giáo Phận có các vị đại diện sẽ gởi bao thư đến tận tay Cộng đoàn, sau Thánh lễ sẽ thu lại. Xin ông bà anh chị em rộng rãi giúp đỡ.

Nguyện Chúa chúc phúc, trả công bội hậu, ban nhiều ơn lành hồn xác cho ông bà anh chị em và gia đình.

2/ Thứ Hai 7/10: 6 giờ Thánh lễ tại Lễ Đài cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

3/ Xin mời anh chị em cách riêng các bạn trẻ từ 18 tuổi trở lên tham dự Khóa học “Người Ki-tô hữu Loan Báo Tin Mừng” tại Phòng Hiệp Nhất Lớn sau Nhà Thờ từ 19 giờ 00 đến 20 giờ 30 ngày Thứ Ba 8/10 do Cha Bề Trên Chánh Xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm và Quí Cha Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách.

4/ Tháng 10, Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường với Đức Cha Giang         Cát-Xanh, Giáo Xứ có giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho công việc   Loan Báo Tin Mừng vào lúc 19 giờ Thứ Năm 10/10.

5/ Giáo Xứ sẽ tổ chức chuyến đi hành hương Đức Mẹ Măng-đen tại Giáo phận Kontum và đi thăm các giáo điểm truyền giáo của các Cha Dòng Chúa Cứu Thế tại Giáo phận và tham dự Thánh lễ Làm phép Nhà thờ Pleibông – cộng đoàn Bana tại Mang Yang.

     – Thời gian hành hương: từ ngày 29/11 (thứ sáu) đến tối ngày 2/12 (thứ hai)

  • Dự trù kinh phí: 1.400.000 / người (bao gồm tiền xe, ăn và chỗ ở)
  • Đăng ký và đóng tiền: tại văn phòng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ giờ hành chánh.
  • Thời gian đăng ký: từ ngày 5/10
  • Khởi hành: lúc 5 giờ 00 ngày 29/11

Đồng thời xin Quí Cộng đoàn hiệp thông tạ ơn cầu nguyện cho Giới trẻ Giáo Xứ nhân mừng bổn mạng Chân Phước Phanxicô Xaviê Seelos, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.

Xin cám ơn Cộng đoàn

VPGX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp