21/06/2024

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN C

27/10/2019

 

VPGX trân trọng thông báo:

1/ – Xin mời anh chị em tham dự Khóa học “Người Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng” tại Phòng Hiệp Nhất Lớn sau Nhà Thờ từ 19 giờ đến 20 giờ 30 ngày Thứ Ba 29/10 do Cha Bề Trên Chánh Xứ phụ trách.

2/ – Tháng 10, Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường với Đức Cha Giang Cát-Xanh: Giáo Xứ có giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho công việc Loan Báo Tin Mừng vào lúc 19 giờ Thứ Năm 31/10.

3/ – Ngày 01/11: Lễ các trọng Thánh Nam Nữ có các Thánh lễ vào lúc:  5 giờ, 6 giờ, 18 giờ và 20 giờ tại Nhà Thờ.

4/ – Ngày 02/11: Lễ các Đẳng. Cầu cho các tín hữu đã qua đời. Có các Thánh lễ:

  • 5 giờ tại Nhà Thờ
  • 6 giờ 30 tại Lễ Đài
  • 14 giờ, 16 giờ và 18 giờ 30 (Lễ Chúa Nhật) tại Nhà Thờ.

5/ – Chúa Nhật 3/11: Thánh lễ lúc 15 giờ: Ban Bí tích Thêm sức cho 58 em.

   Xin ông bà anh chị em, cách riêng quí phụ huynh hiệp lời tạ ơn, cầu nguyện cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức biết cố gắng sống theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.

Xin cám ơn Cộng đoàn

VPGX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp