Tại Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vào lúc 18h30 ngày 16/12/2019 khai mạc Tĩnh Tâm Mùa Vọng dành cho người lớn ngày thứ I

Trong tâm tình Mùa Vọng, chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh, Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu như thường lệ vẫn tổ chức các kỳ tĩnh tâm dành cho các giới: từ ngày 10 – 12/12 dành cho thiếu nhi – do cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng; từ ngày 16 – 18/12 dành cho người lớn do cha Giuse Phạm Quốc Giang và từ ngày 19 – 21/12 dành cho giới trẻ sẽ do cha Vincent Phậm Cao Quý.

Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho tất cả quý vị được đầy tràn Ơn Thánh luân vui mừng và bình an trong Thiên Chúa.

 

 

 

 

GXĐMHCG