ĐTC đã bổ nhiệm Đức ông Luigi Roberto Cona làm phó Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Đức ông Mirosław Stanisław Wachowski làm Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh.

 

Audio

Sáng 24/10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện hai bổ nhiệm quan trọng tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh: phó Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh.

Hai chức vụ này hiện đang còn trống sau khi hai Đức ông Paolo Borgia và Antoine Camilleri được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh vào ngày 03/09.

Phó Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh

Đức ông Luigi Roberto Cona, hiện đang là cố vấn tại Tòa Sứ thần tại Ý, được bổ nhiệm làm phó Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tương đương với chức Thứ trưởng nội vụ Tòa Thánh. Trong chức vụ này, ngài sẽ trợ giúp Đức Tổng Giám mục Edga Pena Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, người điều hành “phân bộ thứ nhất” của Phủ Quốc vụ khanh, về xử lý thường vụ.

Đức ông Cona sinh năm 1965 tại Sicilia, được thụ phong linh mục năm 1990. Ngài tốt nghiệp thần học tín lý và bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ tháng 07/2003, và đã làm việc tại các cơ quan đại diện của Tòa Thánh ở Panama, Bồ Đào Nha, Camerun, Marốc, Giordania, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và tại phân bộ Thường vụ của Phủ Quốc vụ khanh.

Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh

Bổ nhiệm thứ hai là Đức ông Mirosław Stanisław Wachowski, người Ba Lan, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh. Do đó, Đức ông sẽ trợ giúp Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, đứng đầu “phân bộ thứ hai” của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Như Đức ông Antoine Camilleri trước đây, Đức ông Wachowski sẽ làm việc với phái đoàn Việt Nam trong Ủy ban làm việc chung trong các cuộc gặp gỡ tại Vatican hoặc tại Việt Nam.

Đức ông Wachowski sinh năm 1970, tốt nghiệp giáo luật và bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ năm 2004. Ngài đã làm việc tại các cơ quan đại diện Tòa Thánh ở Senegal, Liên hiệp quốc ở Vienna, Ba Lan và phân bộ ngoại giao của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. (REI 24/10/2019)

Hồng Thủy – Vatican