Sài Gòn 20/12/2019: Chủ đề Giáng Sinh năm này của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dựa trên câu Lời Chúa trong Tin Mừng của thánh Gioan: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14a)

Dựa trên câu Lời Chúa này, chúng tôi đã thực hiện “hang đá” Giáng Sinh trong Nhà thờ với nền trời mầu xanh đầy sao, chính giữa gia đình thánh gia sẽ có nền là cuốn Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời của Chúa, cũng là biểu tượng Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm, là Đấng Emmanuel ở giữa chúng ta. Câu Kinh Thánh chủ đề được treo phía trên, trước cuốn Kinh Thánh và chiếu đèn nhằm làm nổi bật chữ “Ngôi Lời” là Con Thiên Chúa, Ngôi Hai Thiên Chúa; và chữ “Người Phàm” là việc vĩ đại, lớn lao mà Chúa Giêsu, Đấng là Thiên Chúa nhưng giờ mang thêm lấy bản tính Con Người. Con Thiên Chúa đã thực sự mang lấy thân phận con người vào chính bản tính Thiên Chúa của Người. Để mai đây, Người sẽ tiêu diệt sự chết là án phạt tội Ađam, Eva trên thập giá và phục sinh vinh hiển để nâng con người sa ngã lên, cho chúng ta được đồng vinh quang phục sinh. Nhìn ngắm mầu nhiệm nhập thể đã thấy thấp lấp ló mầu nhiệm của sự chết và phục sinh của Đức Kitô.

Trung tâm của Mầu nhiệm nhập thể là Chúa Giêsu, Đấng được Thiên Chúa sai đến trong tư cách là vị ngôn sứ tối cao. Như lời Chúa trong thư gửi tín hữu Hípri: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Hr 1,1). Ngôi Lời là Thánh Tử, “Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa.” (Hr 1,3)

Bên cạnh đó, Đức Maria và Thánh Giuse được sắp đặt liền kề với nhau, chứ không đứng hai bên. Ngoài sự khiêm cung kính thờ, thì chi tiết nhỏ này cũng muốn nói lên sự đồng lòng kính tin trong việc Maria và Giuse phục vụ mầu nhiệm nhập thể, hay nói cách khác là cả hai Đấng đã thưa lời “Xin Vâng” đối với Thiên Chúa trong ý định cứu độ của Ngài.

Ngoài ra, bầu trời đầy sao phía trước cũng mang lại nét mới lạ, vệt sáng của ngôi sao lạ cũng ẩn hiện trên phông nền, những con vật truyền thống và những nét trang trí khác làm tăng thêm phần trang nghiêm của hang đá Giáng Sinh.

Xin Ngôi Lời nhập thể tiếp tục đến với mỗi người chúng con, và mang ánh sáng huy hoàng của tình yêu chiếu rọi tâm hồn mỗi người chúng con.

CTV Gió Nam