HÀNH HƯƠNG – THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

16h00 |13/06/2020

Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Kính mời quý vị cùng hiệp thông trong Thánh lễ CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ_lúc 18g30 (Thứ 7) 6h30 – 10h00 – 17h00 -18g30.

———————————————————————————–