24/07/2024
Đức Chúa phán: “Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới”. (Ed 18, 31)
 
06/03/2020 – Thứ Sáu Tuần I – Mùa Chay
 

Hãy đi làm hoà với người anh em ấy đã.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 5, 20-26)

20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

 
 
 
 
Suy niệm:
 
 
Ngày 5/2/2009, trong một cuộc gặp gỡ thường niên có tính tôn giáo, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chia sẻ với các tham dự viên: “Dù chúng ta chọn niềm tin nào, hãy nhớ rằng chẳng có tôn giáo nào lấy căm thù làm giáo lý chủ yếu cho mình… Chẳng có Thiên Chúa nào lại dung túng chuyện cướp đi mạng sống của một người vô tội.”
 
Trên núi Sinai, ông Môsê đã nhận được giới răn “Ngươi chớ giết người.” Đức Giêsu cho thấy uy quyền của mình trong việc giải thích giới răn ấy. “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết…” Ngài đã đẩy giới răn này đi xa hơn nhiều, vào tận trái tim con người: “Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa” (c. 22). Tình cảm nóng giận có thể dẫn đến nhiều chuyện không hay. Nó khiến người ta dùng lời nói mà lăng mạ, làm nhục người khác. Giận mất khôn, nóng giận thậm chí có thể đưa đến chỗ giết người. Nhưng Đức Giêsu không muốn loại trừ thứ nóng giận chính đáng, như ta thấy có nơi Ngài (x. Mc 3,5; Mt 23,17).
 
Mùa Chay là thời gian dành cho việc làm hòa với người anh em. Đây là công việc vừa quan trọng, vừa cấp bách. Quan trọng đến nỗi đòi ta để của lễ lại trước bàn thờ và đi làm hòa với người anh em đó, rồi mới trở lại dâng của lễ. Tương quan với Thiên Chúa cần được diễn ra trong bầu khí hòa thuận. Chúa chỉ nhận lễ vật khi trái tim ta bình yên. Điều đáng lưu ý là chúng ta phải đi làm hòa với các anh em đang có điều bất bình với ta, phải đi bước trước làm hòa dù ta chẳng phải là người gây chuyện. Nhưng cũng phải làm hòa với cả thù địch của mình (c. 25). Trên đường bị đưa đến cửa công, cần mau mau dàn xếp cho ổn thỏa. Cần trả ngay món nợ chưa thanh toán, kẻo bị kết án và tống ngục.
 
Làm sao thời gian Mùa Chay vừa là thời gian ta làm hòa với Chúa, vừa là thời gian ta làm hòa với một người đang sống gần bên. Đó là thời gian người con cả thôi đứng ngoài cổng, nhưng vào nhà để chung vui với cha và ôm lấy người em.
 
 
Cầu nguyện:
 
Lạy Chúa,lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau để làm thành một vòng tròn khép kín. Sau đó chúng con hiểu rằng cần phải buông tay nhau để nhận những người bạn mới, để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng và trái tim được lớn lên mãi.
 
Lạy Chúa, chúng con biết rằng cần phải nối vòng tay lớn xuyên qua các đại dương và lục địa. vòng tay người nối với người, vòng tay con người nối với Tạo Hóa.
 
Chúng con thích Chúa đứng chung một vòng tròn với tất cả loài người chúng con, nắm lấy tay chúng con và đưa chúng con lên cao.
 
Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em.
 
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.