21/04/2024

Đức Thánh Cha Phanxicô viếng nghĩa trang Khối thịnh vượng chung thứ Năm ngày 02/11/2023. Mặc dù ngồi xe lăn, nhưng cũng không quên mang những đóa hồng trắng để dâng tặng người ra đi.

Mang tâm tình hiếu kính của mỗi chúng ta đối với những người đã ra đi, hãy nhớ đến họ:

* Để xin lễ

* Để cầu nguyện

* Để hy sinh, hãm mình

* Để làm lành phúc đức

* Để bao dung yêu thương…