Hình ảnh giờ tĩnh nguyện trước thánh lễ giao thừa diễn ra vào lúc 21g30 ngày 30 Tết (24/01/2020). Cha Micae Phạm Gia Lâm giúp cộng đoàn suy niệm về thời gian Chúa ban để sử dụng chúng đúng và hợp ý Chúa. Trong đó, thời gian Chúa ban như là một phần trong công trình cứu độ của Người, vì trong thời gian Ngài đã thi ân giáng phúc cho chúng ta vì lòng thương xót của Người. Đồng thời Người muốn chúng ta sử dụng thời gian, như là một phần trong thực tại sống của mỗi người biến nó trở nên phúc lành và hướng đến thời gian vĩnh cửu trong Thiên Chúa.

 

 

 

Photo: Đức Tín – Gx.ĐMHCG