Lúc 17h00: 01/12/2019 Chúa Nhật Xứ Đoàn Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua GXĐMHCG viếng Cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

Hôm qua 02/12/2019 lúc 115h30 cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, cha Antôn Lưu Ngọc Quỳnh, cha Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh cùng cộng đoàn Xóm giáo 4 dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R.

Xin Chúa sớm đón cha Antôn vào Nước Trời….