Ngày 27 tháng 8 Giáo Hội mừng lễ Thánh nữ Mônica: Thánh nữ sinh năm 331 tại Ta-gát, Châu Phi, trong một gia đình theo Ki-tô giáo. Lúc còn thanh xuân, thánh nữ đã kết hôn với anh Pa-tri-xi-ô và sinh được những người con, trong đó có thánh Âu-tinh. Khi Âu-tinh mất đức tin, thánh nữ đã dâng những dòng lệ tựa những lời cầu nguyện âm thầm lên Thiên Chúa. Khi thấy Âu-tinh trở lại, thánh nữ đã tràn ngập vui mừng. Người không còn gì để chờ đợi ở trần gian này nữa, Thiên Chúa đã gọi người về ở Ốt-ti-a, năm 387, khi người đang sửa soạn trở về Châu Phi, quê hương của người. Thánh nữ là tấm gương sáng chói cho những người làm mẹ : nuôi dưỡng lòng tin bằng lời cầu nguyện và chiếu toả ra bên ngoài bằng các nhân đức.

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thánh lễ 18g00 cha phó xứ Anphong Trần Ngọc Hướng thây mặt cha chánh xứ và quý cha trong ban quản xứ đang đi tĩnh tâm. Chủ tế Thánh lễ kính nhớ Thánh Monica, bổn mạng các bà mẹ Công Giáo, trong Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cùng đồng tế có cha Tôma Trần Quốc Hùng nguyên bề trên chánh xứ, cha Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc nguyên đặc trách các hội đoàn trong giáo xứ cùng với đông đảo quý ông bà anh chị em khắp nới.., cách riêng quý bà mẹ trong hội các bà mẹ công giáo trong Giáo xứ hôm nay mừng bổn mạng và niềm vui của hội là hôm nay Mừng lễ có thêm 14 mẹ gia nhập vào Hội Đoàn…

Tạ ơn Chúa cùng với các Bà mẹ công giáo trong Giáo xứ.. chúc mừng tất cả quý mẹ quý chị… Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Monica ban muôn ơn cho quý chị quý mẹ nhân Thánh Monica làm bổn mạng và cách riêng cho Hội các Bà mẹ và cho từng thành viên của hội là những ‘Người mẹ’, luôn biết trung thành trong lời cầu nguyện để kéo ơn Chúa xuống trên gia đình… như Thánh Monica đã chuyên chuyên chăm cầu nguyện và lời cầu nguyện của Ngài đã hoán cải cả gia đinh… và gia đình ấy đã thành gia đình ‘Thánh’…