Nhân dịp lễ Ngũ Tuần sắp tới, đặc biệt trong thời điểm đại dịch, Hội Đồng Đại Kết các Giáo Hội Kitô (COE) gửi sứ điệp cho các tín hữu. Các vị chủ tịch của Hội đồng so sánh Chúa Thánh Thần chạm đến tất cả mọi người như “đại dịch”, nhưng mục đích là để mọi người trở nên tốt hơn.

 

 

Theo các vị lãnh đạo, Lễ Ngũ Tuần năm nay giống như Lễ Ngũ Tuần đầu tiên, khi các môn đệ Chúa Giêsu tập hợp lại với nhau trong sợ hãi, sau đó được khích lệ do có sự hiện diện mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần.

Các vị lãnh đạo viết: “Giáo hội đã được khai sinh trong xáo động, đã thoát ra khỏi trình trạng hỗn độn, với một sứ điệp mạnh mẽ. Ngày nay, cũng tương tự, virus corona đã làm đảo ngược thế giới, gieo rắc nỗi khiếp sợ và hỗn độn, vì nó làm cho hàng triệu người nhiễm bệnh và hàng ngàn người chết, tàn phá các nền kinh tế, phá đổ các gia đình và đánh sập các hệ thống y tế phức tạp toàn cầu và địa phương. Lễ Ngũ Tuần liên kết mọi người lại với nhau, liên kết các môn đệ đầu tiên để các ông công bố Tin Mừng, Chúa Thánh Thần luôn ở bên chúng ta cách sống động”.

“Thánh Thần ban cho chúng ta lòng can đảm để đối diện với đau khổ.Thánh Thần làm cho tâm hồn chúng ta cháy lửa mến để phục vụ những người đau khổ. Chúng ta đang đối phó và khắc phục virus này nhờ sự hợp tác quảng đại, chăm sóc y tế và mục vụ tốt nhất của chúng ta, và trên hết là sự chăm sóc yêu thương của chúng ta dành cho tất cả con cái Chúa”.

Các chủ tịch của Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô kết thúc sứ điệp Lễ Ngũ Tuần bằng cách nhấn mạnh Thánh Thần của Chúa chạm đến tất cả mọi người như một “đại dịch”, vượt qua mọi rào cản “nhưng mang lại sự sống, không phải cái chết”.

Các vị lãnh đạo mời gọi các Kitô hữu cầu nguyện để cùng với Chúa Thánh Thần chiến đấu chống đại dịch, mang sức mạnh của Thánh Thần cho dân Chúa và canh tân không chỉ Giáo hội mà còn toàn mặt đất” (CSR_3563_2020)

Ngọc Yến – Vatican News