Hội đồng giám mục Mỹ châu Latinh, gọi tắt là CELAM, đã gửi sứ điệp mời gọi cộng đồng Dân Chúa và các Hội đồng giám mục vùng Mỹ châu Latinh và miền Caribê đồng hành và cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

 

Trong sứ điệp có tựa đề “Chúng ta đồng hành với nhau vì hòa bình trên thế giới”, các giám mục viết: “Chúng tôi hiệp với Đức Giáo hoàng trong lời cầu nguyện, chúng tôi từ chối tất cả các hình thức bạo lực và chia rẽ xã hội, và chúng tôi yêu cầu các quốc gia lớn trên thế giới, đặc biệt là các chính quyền của các nước này, tôn trọng lẫn nhau, hòa hợp và hiểu biết rõ ràng, và nỗ lực hết sức để tránh một kịch bản căng thẳng hơn.”

Cầu nguyện cho những căng thẳng nặng nề giữa các quốc gia

Các giám mục của CELAM mời gọi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, để chấm dứt các xung đột gây đau khổ cho các gia đình và toàn thể các dân tộc và “đặc biệt, cầu nguyện cho những căng thẳng nặng nề giữa các quốc gia trong thời điểm này: chiến tranh chỉ mang lại sự chết và hủy diệt.”

Đối thoại, giải quyết tranh chấp hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế

Hiệp ý với lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng, các giám mục Mỹ châu Latinh mời gọi tất cả các bên liên quan “dành ưu tiên cho con đường đối thoại, giải quyết tranh chấp hòa bình và tôn trọng vô điều kiện luật pháp quốc tế”.

Cổ võ ngày cầu nguyện cho hòa bình

Trong sứ điệp, các giám mục khuyến khích đồng hành và cầu nguyện với nhau “để không bao giờ trong lịch sử chúng ta phải xấu hổ vì cách thế mà một người loại bỏ người khác bởi vì không có khả năng đối thoại và tìm được sự đồng thuận để đồng hành với nhau.” Cuối cùng, các giám mục mời gọi các Hội đồng giám mục trong vùng và toàn thế giới cổ võ ngày cầu nguyện cho hòa bình, khẩn cầu Mẹ Maria rất thánh, Nữ vương Hòa bình để Mẹ ban cho chúng ta ơn này. (Agenzia Fides 10/1/2020)

Hồng Thủy – Vatican