22/07/2024

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào mỗi thứ tư đầu mỗi tháng quý hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khắp thành phố và các vùng lân cân quy tụ về bên Mẹ Hằng Cứu Giúp và cùng cầu nguyện với Mẹ. Trước thánh lễ có giờ Hành hương kính Đức Mẹ và 15h30 là Thánh lễ tạ ơn Chúa với ý nguyện xin gìn giữ thánh hóa Hội và gia đình cũng như từng thành viên trong hội.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và gia đinh và từng người trong hội được mọi sự tốt lành trong tình yêu của Chúa qua lời chuyển cầu và nâng đỡ của Mẹ Hằng Cứu Giúp.

 

 

 

  

Photo Đức Tin GXĐMHCG