21/06/2024

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào lúc 15g 00 thứ sáu đầu tháng có thánh lễ tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa, cầu xin Lòng Thương Xót Chúa tuôn đổ muôn ơn xuống trên Hội Thánh, Giáo xứ, cách riêng cho các Hội viên Lòng Thương Xót cũng như gia đình từng người được dồi dào ơn Thánh.

CTV GX ĐMHCG