Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo (POIM) chưa bao giờ ngừng trợ giúp cho các cộng đoàn thuộc các quốc gia truyền giáo. Đặc biệt trong thời điểm này, để đáp ứng tình trạng khẩn cấp Covid-19, Hội có Quỹ khẩn cấp do Đức Thánh Cha thành lập tại Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (POM), và qua các tổ chức của Giáo hội, Hội đồng hành với các cộng đoàn bị ảnh hưởng tại các quốc gia truyền giáo.

 

Áp phích Ngày Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo 2019

 

Sơ Roberta Tremarelli, Tổng thư ký Hội Nhi đồng Giáo hoàng Truyền giáo đã xác nhận điều trên và cho biết: “Khi biện pháp cách ly xã hội được áp dụng tại hầu hết các quốc gia, chúng tôi đã gửi thư cho tất cả các nhi đồng và thanh thiếu niên, cho các gia đình, các linh hoạt viên và giám đốc của các giáo phận, quốc gia để mọi người cảm nhận được sự gần gũi của chúng tôi và cảm thấy được thúc dục tham dự vào hoạt động truyền giáo của chúng tôi. Lời mời gọi đã được mọi người đáp ứng nhiệt tình qua các hoạt động và các sáng kiến cầu nguyện với nhiều cách thức khác nhau”.

Sơ Roberta giải thích thêm: “Ngoài ra, Quỹ đặc biệt Covid-19 tại Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (POM) đã được các Giáo hội địa phương đón nhận rất tốt. Đôi khi, các phương tiện có sẵn của các Giáo hội địa phương dường như không đáp ứng đủ nhu cầu cấp bách”.

Liên quan đến những phản hồi mà Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo nhận được trên toàn thế giới cho đến nay, sơ Roberta nhấn mạnh: “Một số Giám đốc quốc gia lo ngại về sự lây lan của đại dịch đã thúc dục Đức Tổng giám mục Dal Toso, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng truyền giáo và tất cả Ủy ban Điều hành can thiệp trợ giúp các Giáo hội truyền giáo. Sau khi Quỹ đặc biệt được thành lập, một số quốc gia đã có sáng kiến quyên góp ngoại thường nhằm trợ giúp các nhu cầu cấp bách của các Giáo hội địa phương”.

Về việc sử dụng và nơi đến của Quỹ, Tổng thư ký giải thích thêm rằng ngay từ đầu sơ đã nhận được rất nhiều yêu cầu trợ giúp từ các Giáo hội truyền giáo. Vì vậy, để tạo thuận tiện cho thủ tục, Ủy ban Điều hành của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đã làm một tài liệu, xác định các tiêu chuẩn để được xem xét hưởng Quỹ. Mục đích của Quỹ của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo là cung cấp hỗ trợ các cơ cấu của Giáo hội, theo đặc sủng của Hội, nghĩa là cung cấp hỗ trợ cho các linh mục, các cộng đoàn tu sĩ, các giáo lý viên, các trường tiểu học và các nhà đón tiếp nhi đồng và các trường hợp khác được các Giám đốc Quốc gia xin”. (Fides 12/5/2020)

Ngọc Yến – Vatican News