Hôm 12/02/2020, tại Trung tâm liên giáo phận Kinshasa, đã diễn ra một cuộc họp báo kết thúc dự án nâng cao nhận thức về giáo dục công dân và bầu cử của Hội đồng Giám mục Quốc gia Congo. Đây cũng là dịp để công bố dữ liệu kết quả ba năm làm việc.

Ra mắt vào tháng 6 năm 2016, dự án được chính phủ Canada tài trợ, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm công dân trong việc dấn thân, ủng hộ sự phát triển đất nước và làm cho quá trình bầu cử được biết đến nhiều hơn.
Theo kết quả, có 24 triệu người đã tham gia dự án, thuộc 47 giáo phận và tổng giáo phận. Những người này là đến từ các trường học, hơn 1300 giáo xứ, các phong trào tông đồ và các ủy ban khác nhau. Các giám mục đã tham gia bằng cách đào tạo 10 ngàn người địa phương có khả năng phổ biến dự án, biên tập và phổ biến các chương trình phát thanh giáo dục công dân. Một cuốn sách giáo khoa với nội dung của dự án cũng được thực hiện cho học sinh ở các trường học.

Cha Donatien N’shole, Thư ký Hội đồng Giám mục nhận định dự án đã mang lại giá trị tích cực, đã có một sự tiến triển đáng kể trong hành vi của người Congo. Người dân không còn bị những người có quyền mua chuộc về quyền bỏ phiếu và hiện nay họ đang đối diện các cuộc bầu cử “với tất cả trách nhiệm”.

Cha nói trong cuộc họp báo: “Người Congo đã huy động rất nhiều người đi bỏ phiếu, họ đã cẩn thận hơn, đòi hỏi khắt khe hơn, bởi vì ý thức lá phiếu của mình có thể thực sự hiệu quả ở tất cả các cấp. Giáo dục một người mà trước đây trong một thời gian dài không có ý thức đầy đủ về việc bỏ phiếu không phải là một nhiệm vụ dễ dàng”.

Đức cha Marcel Utembi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục hài lòng với kết quả của dự án. Chính ông Nicolas Simard, đại sứ Canada đã chúc mừng Đức cha về những nỗ lực của các giám mục. Đại sứ ca ngợi dự án bằng cách nhấn mạnh sự năng động và sự hy sinh quên mình của những người thực hiện. (CSR_854_2020)

 

Ngọc Yến – Vatican