Ngày 2/8 tới đây, Cửa Thánh của Tu viện Đức Mẹ Guadalupe sẽ được mở để khai mạc Năm Thánh tu việc Đức Mẹ Guadalupe. Năm Thánh sẽ kết thúc vào ngày 8/9/2021, trùng với dịp kỷ niệm 25 năm Tu viện được công nhận là di sản thế giới.

 

 

Một lá thư mục vụ nhân dịp Năm Thánh được ký hôm 16/7 bởi Đức cha Francisco Cerro Chaves, TGM Toledo, cùng với một số giám mục khác, đã nhắc nhớ rằng “Guadalupe là ngôi nhà của Đức Maria và là Ngôi nhà chữa lành”. Năm Thánh là “một sự kiện giáo hội hàng đầu, trong đó chúng ta muốn tất cả dân Chúa tham gia vào cuộc hành hương”.

Các giám mục viết trong thư mục vụ: “hành hương đến Guadalupe không chỉ làm thay đổi trái tim chúng ta, đưa chúng ta đến một cuộc hoán cải sâu xa và chữa lành, mà còn khuyến khích chúng ta hướng nhìn lên cao, nhìn ra xa, để có những giấc mơ lớn và trái tim rộng mở, hầu đáp lại một cách quảng đại những mục tiêu mà chúng ta thậm chí không thể nghĩ đến.”

Cuối cùng, lá thư mục vụ hướng đến những người, vì đại dịch coronavirus, đã mất người thân và bạn bè. Các giám mục khuyến khích: “chúng ta không quên những người đã khuất. Họ cùng hiện diện với chúng ta để củng cố và mời gọi chúng ta sống Năm Thánh này bằng sự dịu dàng và thương xót.” (CSR_5567_2020)

Văn Yên, SJ – Vatican News