GX.ĐMHCG.SG – Hôm nay Thứ Hai 14/10/2019 tuần XXVIII Thường Niên C là ngày khai mạc Tam Nhật kính Thánh Giêrađô tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn.

Anh chị em tín hữu xa gần kẻ trước người sau bước vào ngôi Thánh Đường ấm tình Chúa, thắm tình người để cùng với Thánh Giêrađô cầu nguyện, hiệp dâng Thánh lễ với chủ đề “Giêrađô, vị thánh của Đức Kitô trẻ trung trong lòng tin”.

Cầu nguyện với thánh Giêrađô

17 giờ 30, Thầy hướng dẫn giúp cộng đoàn cầu nguyện với thánh Giêrađô, mở đầu bằng bài Thánh ca quen thuộc “Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến …”, cùng nhau lắng nghe Tin Mừng Mt 18,1-4: Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?

Thánh Giêrađô sinh ra và lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, mồ côi cha, phải nuôi mẹ, phụ giúp gia đình với nghề thợ may và nhiều công việc khác nhau. Năm 23 tuổi xin gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế. Năm 29 tuổi chết vì bị bệnh lao phổi.

Ngài chọn con đường trẻ trung, trở nên như trẻ nhỏ, đặt hết niềm tin vào Thiên Chúa. Đó là một đức tin sâu sắc, sống động, luôn kết hiệp với Chúa và yêu thương các linh hồn. Ki-tô hữu cần học bài học khiêm nhường tự hạ của ngài, sống lòng tin vào Thiên Chúa một cách trẻ trung mạnh mẽ như Thánh nhân.

18 giờ, ca đoàn và cộng đoàn cùng cất tiếng hát bài ca nhập lễ “Anh em hãy ca lên…” trong khi Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông, Chủ tế Thánh lễ cùng quí Cha từ Phòng Thánh tiến ra Bàn Thờ với phẩm phục màu trắng.

Chủ đề “Giêrađô, vị thánh của Đức Kitô trẻ trung trong lòng tin” được Cha Đaminh Trần Thiện Thanh Trà thuyết giảng, minh họa sau khi ngài công bố Tin Mừng Gioan với ý lực, Chúa Giê-su là bánh trường sinh, ai ăn thịt và uống máu Người thì được sống muôn đời (Ga 6,54). Lời chói tai ấy khiến nhiều người không tin, kể cả các môn đệ của Người và họ bỏ đi.

Mở đầu bài giảng, Cha giảng lễ dẫn câu chuyện: Sau cuộc Thập Tự Chinh, một hiệp sĩ đã bảo vệ ngọn lửa từ chiến trường mang về quê hương và đặt trong Nhà Thờ Chính Tòa với ý cầu nguyện cho hòa bình. Phải thật tỉnh thức để giữ ngọn lửa ấy không bị tắt trên đường đi.

Phê-rô cũng thế. Ngài đã có thái độ sống đức tin thật trẻ trung, thật mãnh liệt khi thay mặt nhóm 12 tuyên xưng đức tin khi được Thầy Giê-su hỏi: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,67-68).

Lời Chúa biến đổi người Ki-tô hữu, có sức giúp họ sống đức tin vững vàng. Giêrađô cũng thế, ngài đã được Lời Chúa chạm đến. Ngài đã có một đức tin sống động vui tươi khi làm việc, khi cầu nguyện hay khi trò chuyện với Chúa. Ngài giữ ngọn lửa đức  tin luôn cháy sáng, lúc nào cũng nghĩ đến Chúa. Nhà nào có Giêrađô đến viếng thăm, nhà đó luôn có tiếng cười, có niềm vui, có hy vọng.

Hãy gẫm mà xem, chúng ta là Kitô hữu, phải noi gương Thánh Giêrađô. Mỗi người chỉ là một ngọn lửa nhỏ không đáng kể, nhưng không sao, Chúa là chiếc gương phản xạ, tỏa chiếu ngọn lửa nhỏ bé của mỗi người chúng ta ra biển đời tối tăm thì biển đời tối tăm ấy cũng được tỏa sáng.

Để có đức tin luôn trẻ trung, chúng ta nên kết nối với Chúa Giê-su vì Ngài là nguồn sống, niềm vui và hy vọng của người Ki-tô hữu chúng ta.

Mong lắm trái tim của chúng ta phải cùng nhịp đập với trái tim của Chúa Giê-su như Giakêu, Mađalêna, Phêrô, Gioan v.v…

18 giờ 45, Thánh lễ kết thúc với phép lành của Cha Chủ tế. Cộng đoàn cất cao lời ca “Ave, Ave, Ave Maria…” để thêm lòng yêu mến Mẹ.

 

Một Nắng Hai Sương

Hình: Quang Trọng