Sau một thời gian chuẩn bị Tiền Phúc… chiều qua Thứ bảy 19/10/2019 (CN XXIX TN) Giáo xứ Bình An – Giáo Hạt Hạt Hàm Tân – Giáo Phận Phan Thiết: Khai mạc Tuần Đại Phúc
 
Nghi thức khai mạc bắt đầu: Chánh xứ Giuse Nguyễn Thành Long rước Thánh Giá xuống cuối Nhà Thờ trao cho cha Bề trên Tuần Đại Phúc JB Hoàng Xô Băng CSsR cùng quý cha thừa sai Đại Phúc.
 
Thánh giá Đại Phúc được rước lên đặt trên cung thánh trong thời gian Tuần Đại Phúc vì chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ Trần Gian là Chủ của Tuần Đại Phúc… Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bổn mạng của các kỳ Đại Phúc.
 
Các Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện trong tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Bình An hôm nay gồm có quý cha: Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng Bề trên Tuần Đại Phúc, Gioakim Lê Văn Chinh, Gioakim Nguyễn Chí Công, Giuse Lương Văn Long, Antôn Nguễn Tấn Hùng, Gioan Baotixita Hoàng Lê Quốc Thái Vân Anh, Giuse Bá Văn Đạt, Tôma Cao Minh Hội, Giuse Nguyễn Duy Hải.
 
Nguyên xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, bổn mạng của các kỳ Đại Phúc ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên Giáo xứ và công đoàn dân Chúa, để tất cả mọi thành phần trong Giáo xứ được đón nhân tràn đầy ơn Đại Phúc…
 
 
 
 
Cha Giuse Nguyễn Duy Hải hướng dẫn Khai Mạc Đại Phúc
 
 
 
Cha chánh xứ: Giuse Nguyễn Thành Long rước Thánh Giá Chúa trao cho cha Bề trên Tuần Đại Phúc JB Hoàng Xô Băng CSsR
 
 
 
 
 
 
Cha chánh xứ, Giuse Nguyễn Thành Long trao Dây Các Phép cho quý cha Tuần Đại Phúc
 
 
 
 
Cha chánh xứ, Giuse Nguyễn Thành Long: giới thiệu các Thừa sai Đại Phúc với cộng đoàn Dân Chúa
 
 
 
Cha Bề trên Tuần Đại Phúc JB Hoàng Xô Băng CSsR thẩm vấn cộng đoàn
 
 
Hành Hương Kính Đức Mẹ – Khai Mạc Đại Phúc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐPMN