24/07/2024

Vẫn chưa có tin tức nào về bốn cộng tác viên của tổ chức phi chính phủ SOS Chrétiens d’Orient, một tổ chức phi chính phủ của Pháp, đã mất tích không tin tức vào thứ Hai 20/01 tại Baghdad, thủ đô Iraq.

 

Audio

Những người này đến Bagdad để gia hạn thị thực và đăng ký tổ chức của họ tại cơ quan công quyền có thẩm quyền của Iraq.

Trong một thông cáo báo chí được đăng trên mạng xã hội vào thứ Sáu 24/01, tổ chức SOS Chrétiens d’Orient đã báo cáo rằng họ đã mất liên lạc với bốn nhân viên của mình kể từ thứ Ba trước đó, và họ đã báo cáo sự mất tích của bốn người cho chính quyền Pháp và Iraq.

Tổ chức phi chính phủ của Pháp nhấn mạnh rằng bốn nhân viên mất tích là những người có kinh nghiệm, sức khỏe tốt và có kiến thức tốt về các khu vực khủng hoảng mà họ hoạt động và luôn tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn được cập nhật để đối phó với các nguy hiểm đang nổi lên trong khu vực  trong khi thực hiện các chương trình của họ.

Tổ chức SOS Chrétiens d’Orient có trụ sở chính tại Paris là tổ chức chuyên hỗ trợ các cộng đồng Kitô giáo ở Đông phương, cũng thông qua việc tài trợ cho các dự án xã hội và giáo dục. Hiện tại, tổ chức này hiện diện với “các sứ vụ thường trực” tại Syria, Iraq, Liban và Ai Cập. Theo dữ liệu được báo cáo vào năm 2019 bởi báo Le Figaro, kể từ khi bắt đầu hoạt động, Hiệp hội đã gửi khoảng 1500 nhân viên và tình nguyện viên để thực hiện các dự án của họ ở Trung Đông. Vào tháng 02/2017, tổ chức đã được Bộ Quốc phòng Pháp công nhận là “đối tác quốc phòng”. (Agenzia Fides, 27/1/2020)

Hồng Thủy – Vatican