25/07/2024

5h00 Cộng Đoàn DCCT Sài gòn khỏi sự giờ Kinh Sáng và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

7h00 Cộng Đoàn Hưu Dương DCCT dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

Nguyện xin Chúa thương đón cha Antôn vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Cộng đonà Hưu dang Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn

 

 

TT chuacuuthe.com & GXĐMHCG