Các cấp chính quyền ở Sơn Tây, Trung Quốc, đang ra lệnh cho những người nhận được sự trợ giúp của chính phủ phải thay thế các biểu tượng tôn giáo trong nhà của họ, thay các hình ảnh của Chúa Giê-su bằng hình ảnh của Chủ tịch Mao và Chủ tịch Tập Cận Bình. Nếu từ chối việc này họ sẽ không được nhận trợ giúp nữa.

 

Tín hữu Trung Quốc  (AFP or licensors)

 

Tuần trước, tạp chí tự do tôn giáo Bitter Winter đã báo cáo rằng hồi tháng Tư, các quan chức ở thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, đã được yêu cầu kiểm tra và loại bỏ các biểu tượng tôn giáo khỏi nhà của những người nhận phúc lợi xã hội, và thay thế bằng các nhà lãnh đạo cộng sản. Những người phàn nàn sẽ bị hủy các trợ cấp phúc lợi xã hội.

Chính sách này cũng áp dụng cho các thành viên của các giáo hội do nhà nước điều hành. Một thành viên của Giáo hội Tam Tự, là giáo phái Tin Lành chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói với Bitter Winter rằng các hình ảnh Chúa Giêsu và lịch tôn giáo đã bị gỡ xuống ở nhà ông và thay thế bằng hình ảnh của Chủ tịch Mao.

Bị cắt phúc lợi xã hội nếu không treo ảnh các chủ tịch Mao và Tập

Giống như phần lớn của thế giới, nền kinh tế Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus corona và khiến cho nhiều người phải dựa vào các trợ cấp của chính phủ. Đồng thời chính quyền đã giám sát một cuộc đàn áp mới ở những nơi thờ phượng.

Một giảng viên của một nhà thờ tại gia nói rằng Thánh giá và ảnh Chúa Giê-su đã bị thay bằng hình chủ tịch Mao hồi tháng 5. Ông nói: “Chính quyền đang cố gắng loại bỏ đức tin của chúng tôi và muốn trở thành thiên chúa thay Chúa Giê-su.”

Một Ki-tô hữu khuyết tật ở Sơn Tây cho biết trợ cấp khuyết tật của ông bị thu hồi vì ông đi nhà thờ. Vợ ông cho biết họ sẽ bị xem là “thành phần chống đảng” nếu tiếp tục đi nhà thờ.

Hồi tháng 4, một cụ bà ở tỉnh Hà Nam cho biết trợ cấp sinh hoạt tối thiểu của bà đã bị hủy bỏ khi các quan chức phát hiện ra một cây thánh giá trên cửa nhà bà. Người phụ nữ mắc bệnh tiểu đường và cần được chích thuốc thường xuyên đã mất tất cả viện trợ của chính phủ vì đức tin tôn giáo.

Tại tỉnh Sơn Đông, các quan chức đã đột kích vào nhà của một người Kitô hữu và dán hình ảnh của chủ tịch Mao và Tập Cận Bình. Họ nói với người này rằng “nếu ông muốn thờ ai đó, chủ tịch Mao và Tập Cận Bình là những người ông cần thờ.” (CNA 21/07/2020)

Hồng Thủy – Vatican News